Vreemdelingen in bewaring

Vreemdelingenbewaring voorkomt dat niet-Nederlanders die het land moeten verlaten, zich onttrekken aan hun uitzetting. Onze overheid ziet deze maatregel wel als een ‘ultimum remedium’: het is een laatste middel wat ervoor zorgt dat de vreemdeling beschikbaar blijft voor terugkeer naar het land van herkomst.

Het is de taak van DJI om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding op de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. Binnen DJI ligt de verantwoordelijkheid voor vreemdelingen bij de divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring. Vreemdelingenbewaring vindt plaats in één van de drie gespecialiseerde detentiecentra.