Bodyscan in detentiecentrum

Vreemdelingen worden bij binnenkomst in een detentiecentrum gecontroleerd op eventueel aanwezig verboden voorwerpen. Dit gaat met behulp van een bodyscan.

Dit apparaat is een alternatief voor het visiteren. De bodyscan maakt het mogelijk om verstopte voorwerpen in het lichaam en/of lichaamsholtes te detecteren. Dit gebeurt door middel van een zeer lichte dosis röntgenstraling.

Vrijwillig

De vreemdeling ondergaat de bodyscan vrijwillig en geeft hiervoor toestemming. Indien de vreemdeling geen toestemming geeft, wordt er alsnog gevisiteerd. Hierover ontvangt de vreemdeling voorlichting. Jongeren onder de 18 en zwangeren mogen geen gebruik maken van de bodyscan, omdat het weefsel van ongeborenen en jongeren extra gevoelig is voor de röntgenstraling.