Bodyscan in detentiecentrum

Vreemdelingen worden bij binnenkomst in een detentiecentrum gecontroleerd op eventueel aanwezig verboden voorwerpen. Dit gaat door middel van lichamelijk onderzoek (visitatie). Visitatie is noodzakelijk om het binnensmokkelen van deze voorwerpen te voorkomen en de veiligheid in het detentiecentrum te garanderen.

Er is kritiek op de manier waarop onderzoek aan het lichaam wordt verricht. Dit geldt in het bijzonder voor vreemdelingen, vanwege de bestuursrechtelijke achtergrond van de vrijheidsbeneming. Naar aanleiding van diverse debatten met de Tweede Kamer over het vreemdelingenbeleid, heeft Staatssecretaris Teeven toegezegd om alternatieven voor visitatie in vreemdelingenbewaring te onderzoeken. Dit heeft er toe geleid dat Detentiecentrum Rotterdam vanaf 17 maart 2014 over een bodyscan beschikt. Dit apparaat is een alternatief voor het visiteren. De bodyscan maakt het mogelijk om verstopte voorwerpen in het lichaam en/of lichaamsholtes te detecteren. Dit gebeurt door middel van een zeer lichte dosis röntgenstraling.

Vrijwillig
De vreemdeling ondergaat de bodyscan vrijwillig en geeft hiervoor toestemming. Indien de vreemdeling geen toestemming geeft, wordt er alsnog gevisiteerd. Hierover ontvangt de vreemdeling voorlichting. Jongeren onder de 18 en zwangeren mogen geen gebruik maken van de bodyscan, omdat het weefsel van ongeborenen en jongeren extra gevoelig is voor de röntgenstraling.