Vrijwilligers

Naast met betaalde krachten, werkt DJI ook met vrijwilligers. Zij verrichten andere werkzaamheden die een aanvulling zijn op de werkzaamheden van het eigen personeel. Bijvoorbeeld vrijwilligers die bij gedetineerden op bezoek gaan of hen helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Op die manier leveren ook zij een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij. Jaarlijks worden subsidieafspraken gemaakt met verschillende organisaties.