Algemene informatie

Contactgegevens

Postadres
PI Achterhoek

Postbus 4025
7200 BA ZUTPHEN
Telefoonnummer 088 07 36500

Bezoekadres
Verlengde Ooyerhoekseweg 21
7207 BJ ZUTPHEN

Meer over de inrichting

De Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek, ook wel bekend als Ooyerhoek, is gevestigd in Zutphen. PI Achterhoek heeft plek voor 234 gedetineerden en heeft zowel de bestemming van gevangenis als Huis van Bewaring. De inrichting heeft eveneens een EZV- en ISD-afdeling. EZV is de afkorting van Extra Zorg Voorziening. Op deze afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling, omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben. ISD staat voor inrichting voor stelselmatige daders. Dit zijn zogenoemde veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. De periode van detentie wordt benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.