Detentiecentrum Zeist

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

In het detentiecentrum in Zeist verblijven in de GGV (Gesloten gezinsvoorziening) gezinnen, vrouwen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zij moeten Nederland verlaten en beschikbaar worden gehouden voor terugkeer naar het land van herkomst.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg

Bezoekadres
Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Telefoon:088 07 20100 (Algemeen nummer)
088 07 20142 (Bezoekadministratie)
Servicebalie / Service desk
Tel. 088 07 26000
servicebalie.zeist@dji.minjus.nl

Servicebalie

Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een ingeslotene waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene, om een vraag of een ingeslotene een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag en telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 12.00 uur.

Service desk

You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, or a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of regular visiting hours. The service desk is open from Monday to Friday between 8 am and 12.

Bereikbaarheid

Detentiecentrum Zeist is gelegen aan de Richelleweg in Soesterberg.

Met het Openbaar vervoer:

Vanaf station Driebergen:

Buslijn 56 richting Amersfoort. Uitstaphalte 't Zwaantje.

Vanaf Station Amersfoort:
Buslijn 56 richting Doorn. Uitstaphalte 't Zwaantje.
Buslijn 52 richting Utrecht. Uitstaphalte Kampweg.

Vanaf station Utrecht:
Buslijn 52 richting Amersfoort. Uitstaphalte Kampweg.

Regiotaxi:
Vanaf station Amersfoort. Telefoon: 0900 - 11 22 44 5. Kosten: enkele rit € 4,95.

Met de auto:
Vanaf Utrecht:

 • A28 richting Amersfoort
 • Afslag 4 Soesterberg
 • Aan het einde van de afrit naar rechts de Richelleweg op (parallel aan de snelweg)
 • Neem de tweede inrit aan de linkerkant

Vanaf Zwolle:

 • A28 richting Utrecht
 • Afslag 4 Soesterberg
 • Ga aan het einde van de afrit naar links en
 • Ga vervolgens rechtdoor (over de snelweg) de Richelleweg op
 • Neem de tweede inrit aan de linkerkant

Klik op Google Maps. U kunt dan zelf uw routebeschrijving maken of kijken waar de dichtstbijzijnde bushaltes zich bevinden.

Parkeren
Als bezoeker kunt u uw auto vóór de toegangspoort parkeren op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen. Vervolgens kunt u lopend door het toegangshek en (over het parkeerterrein) naar de hoofdingang.

Over Detentiecentrum Zeist

Het detentiecentrum in Zeist is een locatie voor vreemdelingenbewaring. Op het terrein verblijven volwassen vrouwen, gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. Zij verblijven in de GGV, de gesloten gezinsvoorziening.

Vreemdelingenbewaring is net als grensdetentie een bestuursrechtelijke maatregel. Dit betekent dat mensen niet in bewaring zitten omdat zij strafbare feiten hebben gepleegd, maar om ervoor te zorgen dat zij beschikbaar blijven voor hun vertrek uit Nederland en niet in de illegaliteit verdwijnen. Vreemdelingenbewaring is het uiterste middel dat alleen wordt toegepast als er geen alternatieven zijn.

De gesloten gezinsvoorziening (GGV) is ontwikkeld in onderlinge samenwerking tussen de ketenpartners Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Afspraak maken

Ingeslotenen kunnen bij het personeel een bezoekafspraak laten inplannen. Dit is mogelijk tot een half uur van te voren. De bezoekadministratie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Enkele instanties, de zogenaamde geprivilegieerde contacten, zijn ook altijd gerechtigd een afspraak te maken en kunnen zelfs buiten de reguliere bezoektijden een ingeslotene bezoeken en gebruik maken van de spreekkamers. Zij kunnen hiervoor eveneens contact opnemen met de bezoekadministratie.

Toegangsvoorwaarden

Als u op bezoek komt, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar). De volgende documenten worden hiervoor geaccepteerd:
Nederlandse nationaliteit:
• Paspoort
• Nederlands rijbewijs
• Europees/gemeentelijke identiteitskaart

Indien geen Nederlandse nationaliteit:
• Paspoort van het land van herkomst
• Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
• Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
• Vluchtelingenpaspoort
• Het W-document voor asielzoekers
• Als uw W-document verlopen is, kunt u eenmalig toch toegang krijgen. Neem hiervoor wel van tevoren contact op.
Kinderen tot en met 12 jaar worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een meerderjarige (minimaal 18 jaar oud).
Indien de handhaving van de veiligheid en de orde dit noodzakelijk maakt, kan de directeur een bezoeker de toegang tot of het voortzetten van het bezoek binnen het detentiecentrum weigeren. Ook wanneer het personeel constateert dat de regels worden overtreden, zal het bezoek worden beëindigd.
Let op: wanneer u het detentiecentrum verlaat, dient u zich weer uit te schrijven bij de portier.

Bezoektijden

Een ingeslotene mag per week vier uur bezoek ontvangen. Hoe deze uren wekelijks worden ingedeeld gaat in overleg met het personeel. Bezoek aan ingeslotenen vindt altijd plaats in de bezoekruimte van de GGV en in blokken van een uur. Klik op de link hieronder voor een compleet overzicht van de bezoektijden. U wordt geadviseerd minimaal 10 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Tot 15 minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten.

Meenemen van goederen

De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Dat gebeurt door middel van een detectiepoort, scanapparatuur of fouilleren. Als bezoeker mag u in principe niets mee het gebouw innemen. Uitzonderingen hierop zijn muntgeld voor de frisdank-, koffie- en snoepautomaat en babybenodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Overige spullen kunt u opbergen in een kluisje. Verzorging van baby's is mogelijk. Als u spullen mee wilt nemen voor een ingeslotene, dient u een kwartier eerder dan de aangegeven bezoektijd te komen. Dit om de goederen in te checken. U mag kleding, schoeisel, tandenborstel, deodorant (mits het een roller is), tondeuse, scheermesje, (orginele) cd’s en een radio (zonder usb-aansluiting) meenemen. Voor verdere vragen neem contact op met de bezoekadministratie.

Maximum aantal personen per bezoek

Het bezoek mag per keer bestaan uit maximaal drie volwassenen en twee kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar worden gerekend als een ‘volwassene', aangezien zij een volledige zitplaats bezetten. Het is niet toegestaan tijdens het bezoekuur bezoekers te wisselen (dus mensen te laten vertrekken en andere voor hen in de plaats weer binnen te laten).

Lichamelijk contact

Bij begroeting en bij het afscheid is het mogelijk kort lichamelijk contact te hebben. Tijdens het bezoek is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Roken

In rijksgebouwen is roken niet toegestaan, dus in het gehele gebouw mag u niet roken, ook niet tijdens bezoek. Als u wilt roken, dan kunt u dat buiten doen.

Drugscontrole

De invoer van alcohol en drugs is ten strengste verboden. Als bezoeker kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs zo veel mogelijk tegen te gaan:

 • iedere bezoeker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst, ook bagage gaat door een röntgenapparaat.
 • het is mogelijk dat er drugshonden worden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten, deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken.

Bij het constateren of onderscheppen van contrabande (drugs, drank, telefoons, contant geld, etc.) zal het bezoek onmiddellijk worden beëindigd.

Post voor ingeslotenen

Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar ons postbusnummer (zie bovenaan deze pagina) met toevoeging van het detentienummer en de afdeling waar de ingeslotene verblijft.

Geld storten

Het is mogelijk geld te storten of over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.

Contant
Dit kan contant bij de portier van de hoofdingang. Daarvoor heeft u de naam en het detentienummer nodig.

Let op!: Het is niet toegestaan om contant geld per post toe te zenden. Het detentiecentrum stelt zich niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gelden in een gezonden poststuk.

Geld overschrijven
Het is ook mogelijk geld over te schrijven. Dit zijn de rekeninggegevens (per 1 mei 2016):

Bank: ING
Rekeningnummer: NL85INGB0705004481
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 335/Detentiect Zeist
Plaats: Den Haag
o.v.v.: Naam en detentienummer

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321