Detentiecentra

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hier vindt u contactgegevens van het Justitieel Complex Schiphol, het detentiecentrum en de gesloten gezinsvoorziening.

In het Detentiecentrum in Rotterdam verblijven vreemdelingen (volwassenen mannen) die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. Zij verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel.

Tevens verblijven in Detentiecentrum Rotterdam justitiabelen (volwassen mannen) in het regime -Huis van Bewaring. Zij verblijven hier op strafrechtelijke titel.

In de gesloten gezinsvoorziening (GGV) in Zeist verblijven gezinnen met minderjarige kinderen, vrouwen en er is een afdeling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).

Tevens huisvest het Detentiecentrum Zeist verschillende doelgroepen uit het strafrecht, t.w. arrestanten, extra zorgvoorziening (EZV) en Inrichting voor Stelselmatige daders (ISD).