Detentiecentrum Rotterdam

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Let op: om de verspreiding van het coronavirus in onze justitiële inrichting te beperken, geldt momenteel voor volwassen justitiabelen een volledige bezoekersstop. Alleen bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang kan doorgaan, zoals bezoek van een advocaat (en welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden). Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Meer informatie over bezoek vindt u op www.dji.nl (homepage).

In Detentiecentrum Rotterdam verblijven vreemdelingen (volwassen mannen) die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting.

Contactgegevens

Post- en bezoekadres:
Portelabaan 7
3045 AT Rotterdam

Tel. 088 07 35000 (Algemeen nummer)

In verband met de maatregelen inzake het Corona virus is de servicebalie het best bereikbaar via de mail.

Servicebalie / Service desk
Tel. 088 07 26000
servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Servicebalie
Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een ingeslotene waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene, om een vraag of een ingeslotene een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.

Service desk
You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, or a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of regular visiting hours. The service desk is open from Monday to Friday between 8 am and noon and between 1 pm and 4 pm.

Over Detentiecentrum Rotterdam

Detentiecentrum Rotterdam is in 2010 gebouwd ten behoeve van vreemdelingenbewaring, maar is in staat om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit binnen DJI op te vangen.

Het gebouw beschikt over 320 kamers, verdeeld over tien afdelingen. Alle kamers hebben een douche, toilet, wastafel, telefoon, koelkast, televisie en magnetron.

Het centrum is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport en is de eerste DJI-locatie in Nederland die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd. PPS is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen.

Bezoekinformatie voor persoonlijke relaties

Familie, vrienden en overige persoonlijke relaties kunnen zelf geen afspraak maken, dit moet door de ingeslotene zelf worden aangevraagd.

Bezoektijden
De ingeslotene mag twee keer per week één uur bezoek ontvangen, waarvan maximaal één uur in het weekend. Tot 15 minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten. Hieronder staande de exacte bezoektijden (onder 'Toegangsvoorwaarden').

Maximum aantal personen per bezoek
Per bezoekuur mag het bezoek bestaan uit maximaal drie personen (vanaf 13 jaar) en twee kinderen tot en met 12 jaar. Tussentijdse bezoekerswisseling is niet toegestaan.

Toegangsvoorwaarden
● Als u op bezoek komt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar).
● Minderjarigen (t/m 17 jaar) worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een volwassene (minimaal 18 jaar oud).
● U mag in principe niets mee het gebouw innemen. Uitzonderingen hierop zijn muntgeld voor de frisdank-, koffie- en snoepautomaat en baby benodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Uw overige spullen kunt u opbergen in een kluisje.

Bezoekinformatie voor ambtelijk bezoek

Advocaten, politie en KMar

Advocaten, politiefunctionarissen en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee moeten voor bezoek aan een ingeslotene een afspraak maken.

Deze afspraak kan ingepland worden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur.

Voor het bezoeken van een ingeslotene buiten deze tijden, dient u contact op te nemen met de servicebalie. Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs en legitimatiebewijs (beroepspas) te tonen.

Overige instanties en functionarissen
Overige instanties en functionarissen dienen voorafgaand aan een bezoek contact op te nemen met de servicebalie. Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Post voor ingeslotenen

Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar ons adres (zie bovenaan deze pagina). Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het detentienummer of de geboortedatum van de ingeslotene.
Tevens wordt u verzocht om de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de ingeslotene niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

Geld overmaken

Het is alleen mogelijk om geld over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.

Geld overschrijven
Het is ook mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens (per 1 mei 2016):
Bank: ING
Rekeningnummer: NL32INGB0705004465
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 332/Detentiect R'dam
Plaats: Den Haag
o.v.v.: Naam en detentienummer van de ingeslotene
Vanuit het buitenland: BIC code: INGBNL2A
Let op! Het kan soms wel twee tot drie weken duren voordat het gestorte geld op de rekening courant van de ingeslotene staat.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres:

servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Bereikbaarheid

Detentiecentrum Rotterdam is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport.
Route
Met Google Maps kunt u zelf uw routebeschrijving maken.
In het pdf-bestand ‘Routebeschrijving’ vindt u een beschrijving van de route per auto (vanaf de A13) en per openbaar vervoer.

Parkeren
Voor het detentiecentrum is er voldoende parkeergelegenheid. U kunt hier tegen betaling parkeren. Het eerste uur bedraagt € 4,-. Elk volgend half uur bedraagt € 1,-. Maximaal dagtarief: € 28,-. Betalen is alleen mogelijk via pin of chip.