CTP Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). Veldzicht behandelt mensen met complexe psychiatrische problemen door middel van een transculturele aanpak. Het gaat vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dit vraagt van de psychiaters en psychologen van Veldzicht dat zij zorg bieden die is afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei culturen en subculturen. Maatwerk dus.

Vrijwillig of verplicht

Bij CTP Veldzicht verblijven mensen die vrijwillig of op forensische basis worden behandeld. Bij die laatste categorie patiënten gaat het om mensen die een misdrijf pleegden en daarvoor door de rechter een maatregel opgelegd hebben gekregen. Voor alle patiënten bij Veldzicht geldt dat het doel is om hen te stabiliseren en te behandelen. Zij kunnen daardoor vaardig en veilig verder, in Nederland of in het land van herkomst.

Samenwerking met anderen

CTP Veldzicht kent een grote diversiteit aan patiënten. Om te kunnen zorgen voor een effectieve behandeling werken wij samen met vele (keten)partners, zoals het COA, GGZ-instellingen en gevangenissen. Maar ook met de lokale omgeving. Met experts en andere instellingen om onze kennis en kunde te ontwikkelen. En met overheden en instellingen buiten Nederland als het gaat om patiënten die terugkeren naar hun land van herkomst. Hierbij kan Veldzicht ook ambulante zorg bieden.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 20
7707 ZG BALKBRUG
Tel. 088 07 42800

Website: http://ctpveldzicht.nl/

Bezoekadres
Ommerweg 67
7707 AT BALKBRUG