Algemene informatie

De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden in Scheveningen is zonder meer een unieke (zorg) locatie te noemen.

PI Haaglanden biedt, als enige eenheid binnen DJI, lichamelijke zorg die niet in de inrichtingen van DJI geboden kan worden op het niveau van ‘low care’. Dit gebeurt in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). PI Haaglanden beschikt ook over een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daarnaast huisvest deze locatie capaciteit ten behoeve van de Internationale Tribunalen en het Internationaal Strafhof (ICC).

Contactgegevens

Bezoekadres

Pompstationsweg 32
2597 JW DEN HAAG

Postadres

PI Haaglanden, locatie Scheveningen
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG
tel. 088 071 40 00

Rondleidingen en gastlessen

Rondleidingen zijn alleen mogelijk voor groepen die vanwege hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. PI Haaglanden verzorgt regelmatig gastlessen op ROC's en andere scholen in de regio Den Haag.

Gebouw en geschiedenis

In 1880 werd het plan opgevat om een gevangenis aan de Pompstationsweg te bouwen. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven, zoals de monumentale poort. Het complex is in de loop van de tijd uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis door de Duitsers gebruikt. Nederlanders die zich verzetten tegen de Duitsers werden hier opgesloten voor verhoor en berechting. In de volksmond kreeg de gevangenis de naam ‘Oranjehotel’. Eén van de dodencellen (doodencel 601) is als monument in stand gehouden en ingericht zoals in de oorlog het geval was. Aan de Van Alkemadelaan is in september 2019 het Nationaal Monument Oranjehotel geopend, een herinneringscentrum dat volledig in het teken staat van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks vindt hier een herdenking plaats.

Arbeid

In Scheveningen worden door het productiebedrijf Haaglanden diverse werkzaamheden verricht door gedetineerden. Het gaat bijvoorbeeld om monteren, assembleren, verpakken, ompakken, sorteren, insealen en stickeren. Levering kan 52 weken per jaar, via incidentele opdrachten of een langlopend contract.

Meer informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van offertes is te verkrijgen via het bedrijfsbureau van het productiebedrijf op telefoonnummer 088-0719590. U kunt ook mailen naar rbba.west@dji.minjus.nl of de contactgegevens op de website van In-Made.