Locaties Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)

In penitentiaire inrichtingen verblijven gedetineerden met psychiatrische problematiek. Om de kwaliteit van de zorg aan deze gedetineerden te vergroten, beschikt DJI over vier penitentiair psychiatrische centra (PPC's).

Hier vindt u contactgegevens van de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) van DJI. Deze zijn centra zijn gevestigd in vier Nederlandse gevangenissen.