De RJJI biedt plaats aan maximaal 255 jongeren tussen de 14 en 23 jaar die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen).

Voor een actueel overzicht van de capaciteit en bezetting van de RJJI kunt u de pagina Capaciteit- en Bezettingscijfers raadplegen.

Afdelingen

De RJJI beschikt over kortverblijf- en langverblijfgroepen. Daarnaast zijn er enkele ‘speciale’ afdelingen voor jeugdigen met bijzondere behoeften. Dit worden ook wel landelijke bestemmingen genoemd. De RJJI kent de volgende landelijke bestemmingen:

  • Afdeling voor meisjes in RJJI De Hunnerberg;
  • Forensische Observatie en Begeleiding Afdeling (FOBA) in RJJI De Hartelborgt;
  • Afdeling voor Very Intensive Care (VIC) in RJJI De Hartelborgt;
  • Afdeling voor Ernstige Seksuele Problematiek (ESP) in RJJI Den Hey-Acker en;
  • Individueel Trajectafdeling (ITA) in RJJI Den Hey-Acker.

Meer informatie over de landelijke bestemmingen vindt u op de pagina Straffen en maatregelen.