Ouders, verzorgers en broers en zussen zijn welkom om de jeugdige te bezoeken op de vaste bezoekmomenten. Per bezoekmoment worden in het weekend maximaal drie personen toegelaten. Kinderen tot en met 2 jaar, mits bijgeschreven op het paspoort van de ouder of in het bezit van eigen identiteitsbewijs, worden niet meegeteld als bezoeker. Wanneer deze bezoekmomenten zijn, kunt u vinden in het onderstaande overzicht.

Als ouder of voogd, stiefouder of pleegouder mag u de jeugdige ook buiten de vaste bezoekmomenten om bezoeken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de groepsleiding van de afdeling waar uw kind verblijft.

Vrienden en vriendinnen kunnen alleen tijdens de bezoekuren op bezoek komen.

Bezoekregels

Tijdens het bezoek dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien instructies niet worden opgevolgd, dan kan het bezoek voortijdig beëindigd worden. Het is ook mogelijk dat er tijdens het bezoek toezicht wordt gehouden. Als dat het geval is, informeert de RJJI u en de jeugdige vooraf.

De volgende regels zijn van toepassing op het bezoek:

  • Maximaal 2 bezoekers doordeweeks en 3 bezoekers in het weekend;
  • Kinderen t/m 2 jaar (indien bijgeschreven in het paspoort van de bezoeker) worden niet meegeteld als bezoeker;
  • U wordt verzocht minstens 30 minuten van te voren aanwezig te zijn in verband met de toegangscontrole;
  • Een bezoeker van 14 jaar of ouder behoort een geldig legitimatiebewijs te tonen;
  • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene;
  • Bezoekers zijn verplicht jassen, tassen, telefoons en foto- en filmapparatuur op te bergen in de daarvoor beschikbare kluisjes bij de portier;
  • Alle bezoekers worden gedetecteerd en dienen ‘piepvrij’ de inrichting binnen te gaan.

Lees hier meer over veiligheid en beveiliging binnen de RJJI.