Ouders/verzorgers en de RJJI hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk de jongere een zo goed mogelijke toekomst bieden. De hulp en steun van een ouder/verzorger is voor de jongere en voor de medewerkers zeer belangrijk. Een goede samenwerking vergroot de kansen van de jongere op een succesvolle terugkeer in de samenleving en daarmee op blijvend succes. Daarom doet de RJJI er alles aan om de ouder/verzorger zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Echter, is het belangrijk om te weten dat wanneer een kind ouder is dan 18 jaar hij/zij eerst toestemming dient te geven om een ouder/verzorger te mogen informeren over de voortgang van de behandeling. Dit is wettelijk bepaald.

Vragen over het verblijf

De mentor van de jeugdige is de vaste contactpersoon. Bij hem of haar kunnen ouders/verzorgers terecht met al hun vragen. De contactgegevens ontvangen ouders/verzorgers tijdens het kennismakingsgesprek.

Klachten

Mocht u als ouder/verzorger onverhoopt een klacht hebben over de RJJI of de locatie waar uw zoon/dochter verblijft, dan kunt u hiervoor in eerste instantie telefonisch terecht bij één van de managementassistentes van de locatie waar uw kind verblijft:

  • RJJI De Hartelborgt te Spijkenisse: tel. 088 07 12 400
  • RJJI Den Hey-Acker te Breda: tel. 088 07 18 200
  • RJJI De Hunnerberg te Nijmegen: tel. 088 07 41 600