DJI - RJJI De Hartelborgt

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De Hartelborgt in Spijkenisse is een van de drie locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). RJJI De Hartelborgt heeft plaats voor 105 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Alleen deze locatie van de RJJI heeft een afdeling voor ernstige crisis (FOBA) en een afdeling voor ernstige psychiatrische problematiek (VIC).

Doelgroep

In RJJI De Hartelborgt zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres:
RJJI De Hartelborgt
Borgtweg 1
3202 LJ SPIJKENISSE
Tel. 088 07 12 400 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl