DJI - RJJI De Hunnerberg

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De Hunnerberg in Nijmegen is een van de drie locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). Deze locatie heeft plaats voor 72 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dit is de enige locatie waar ook meisjes verblijven.

Doelgroep

In RJJI De Hunnerberg zitten jongens en meisjes die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Berg en Dalseweg 287
6522 CH NIJMEGEN

Postadres
RJJI De Hunnerberg
Postbus 1188
6501 BD NIJMEGEN
Tel. 088 07 41 600 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl