DJI - RJJI Den Hey-Acker

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Let op: Wij treffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus in onze justitiële jeugdinrichting te beperken. Dit betekent onder meer dat de regels met betrekking tot bezoek zijn aangepast. Op dit moment kan een jeugdige maximaal drie uur in de week bezoek ontvangen. Het is nu weer mogelijk dat anderen dan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang kan doorgaan, zoals bezoek van een advocaat (welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden). Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in RJJI Den Hey-Acker ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Meer informatie over bezoek vindt u op www.dji.nl (homepage).

Den Hey-Acker in Breda is een van de drie locaties van de Rijks Justitiele Jeugdinrichting (RJJI). Deze locatie heeft plaats voor 78 jongens in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. In RJJI Den Hey-Acker zijn aparte afdelingen voor jongeren met ernstige seksuele problematiek (ESP) en jongeren die een individueel behandeltraject (ITA) volgen.

Doelgroep

In RJJI Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Galderseweg 7
4836 AB BREDA

Postadres
RJJI Den Hey-Acker
Postbus 4737
4803 ES BREDA
Tel. 088 07 18200 (hoofdnummer)
Tel. 088 07 18242 (familie en vrienden)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl