DJI - RJJI Den Hey-Acker

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Den Hey-Acker in Breda is een van de drie locaties van de Rijks Justitiele Jeugdinrichting (RJJI). Deze locatie heeft plaats voor 78 jongens in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. In RJJI Den Hey-Acker zijn aparte afdelingen voor jongeren met ernstige seksuele problematiek (ESP) en jongeren die een individueel behandeltraject (ITA) volgen.

Doelgroep

In RJJI Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Galderseweg 7
4836 AB BREDA

Postadres
RJJI Den Hey-Acker
Postbus 4737
4803 ES BREDA
Tel. 088 07 18200 (hoofdnummer)
Tel. 088 07 18242 (familie en vrienden)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl