Voor alle jeugdigen die in de RJJI verblijven, wordt er een programma op maat ontwikkeld. Naast de behandeling van jeugdigen is er ruimte voor onderwijs, arbeidstoeleiding en sport- en vrijetijdsactiviteiten.

Onderwijs

Jeugdigen gaan gedurende hun verblijf in de inrichting ongeveer 25 uur per week verplicht naar school. Er is onderwijs van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.30 uur tot uiterlijk 16.15 uur. Onderwijs vindt plaats in lesgroepen van maximaal zeven tot acht personen.
Het onderwijs wordt verzorgd in samenwerking met een externe onderwijsinstelling die haar diensten levert binnen de muren van de RJJI. Elke locatie heeft een eigen school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO):

Voor praktische informatie over het onderwijs binnen de RJJI kunt u de website van de betreffende onderwijsinstelling raadplegen.

Programma

Om de uiteenlopende groep jongeren in de inrichting passend onderwijs te bieden, verzorgen de scholen een veelzijdig onderwijsprogramma dat bestaat uit theorielessen, praktijklessen, sociale vaardigheidslessen en bewegingslessen. Naast het reguliere onderwijsprogramma volgen de jeugdigen een eigen leerrichting. Het aanbod van leerrichtingen is afhankelijk van de locatie waar de jeugdige verblijft. Enkele voorbeelden zijn: houtbewerking, metaalbewerking en horeca. De uitstroomniveaus die in deze onderwijstrajecten worden nagestreefd, zijn het behalen van diploma’s en/of certificaten op het niveau van VMBO Theoretische Leerweg, HAVO of VWO. Daarnaast behoort het behalen van branchegerichte diploma’s en/of (deel)certificaten ook tot de mogelijkheden.


Drie keer per jaar bestaat de mogelijkheid voor jeugdigen om mee te doen aan de landelijke IVIO-examens voor de vakken Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Biologie, Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Digitale Vaardigheden. Voor elk vak is er een apart diploma te behalen. Voor jongeren die lange tijd in de inrichting verblijven is er de mogelijkheid om toe te werken naar Staatsexamens.

Arbeidstoeleiding

Met het oog op de gemiddeld ouder wordende populatie in de JJI’s, spelen de onderwijsinstellingen in op de veranderende levensfase en leerbehoeften van de jongeren. Er wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. Zo richt het onderwijs zich bij de oudere doelgroep meer op arbeidstoeleiding en vakopleidingen. Om dit te kunnen organiseren is er meer aandacht voor het creëren van interne en externe stageplaatsen.

Vrije tijd en vorming

In de avonduren, in het weekend en tijdens schoolvakanties worden vrijetijds- en vormingsactiviteiten aangeboden. Een team van vrijetijdsmedewerkers geeft vorm aan de invulling van die activiteiten. Op elke locatie is een team vrijetijdsmedewerkers aanwezig.