Werkwijze en behandelaanbod

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Door het bieden van zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling, levert de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling van delictgedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij.


Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen in de RJJI zijn gebaseerd op respect en begrip voor (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werkt de RJJI met de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten. Wat werkt bij de één, werkt niet bij een ander. Vandaar de keuze voor maatwerk.