De basis van het dagprogramma van de jeugdigen binnen de RJJI is YOUTURN, een methodiek die landelijk gebruikt wordt in alle justitiële jeugdinrichtingen. Alle onderdelen van YOUTURN zijn erop gericht om jongeren te leren om verantwoordelijk te denken, zich verantwoordelijk te gedragen én elkaar daarbij te helpen. In de taal van YOUTURN hebben we het over TOP-gedachten en TOP-gedrag versus denkfouten en probleemgedragingen.

YOUTURN, veranderen doe je zelf

YOUTURN staat voor ‘zelf doen’. Deze methodiek wordt toegepast in het dagelijks leven, op de leefgroep en op school. Jeugdigen leren om te gaan met leeftijdsgenoten en met groepswerkers/docenten. Ze leren communiceren, delen met elkaar, overleggen, samenwerken en omgaan met spanningen en conflicten. Ook leren ze (huishoudelijke) taken uit te voeren en dingen te doen die niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn. Een mentor volgt de jeugdige daarin en gaat gesprekken aan om te ontdekken wat de jeugdige al kan en wat hij of zij nog moet leren.

Alle jeugdigen nemen tweemaal per week deel aan een TOPs!-training die bestaat uit de onderdelen ‘Sociale Vaardigheden’, ‘Omgaan met Boosheid’ en ‘Moreel Redeneren’. Eenmaal per week is er een TIP-bijeenkomst waarin jeugdigen elkaar tips geven over hoe om te gaan met lastige situaties.

Behandelinterventies

Naast de wekelijkse groepsbijeenkomsten krijgen de jeugdigen ook behandelinterventies aangeboden. De interventies sluiten aan bij de problematiek en de behoefte van de jongere. Samen met de gedragsdeskundige, de jeugdige en de ouder(s) wordt de behandeling individueel vormgegeven.


Raadpleeg voor meer informatie over de behandelinterventies die momenteel in de RJJI worden aangeboden de website van Stichting 180.

Fases
YOUTURN bestaat uit vijf fases. Afhankelijk van de verblijfsduur doorloopt de jeugdige deze fases geheel of gedeeltelijk. De eerste drie fases vinden binnen de inrichting plaats; hierin werken de jeugdigen aan gedrag en vaardigheden die hem of haar voorbereiden op een nieuwe start. De vierde en vijfde fase vinden buiten de inrichting plaats en betreffen vooral scholing en training. De jeugdige pakt dan, met behulp van de (jeugd)reclassering, het nieuwe leven op. In elke fase spelen de ouders/verzorgers een belangrijke rol. De RJJI informeert de ouders en bespreekt samen met hen waar ze naartoe werken en hoe ze dat doen.

Factsheet YOUTURN

Er is een aparte informatiefolder beschikbaar over YOUTURN, waarin de verschillende fases kort worden toegelicht. U kunt deze folder hieronder downloaden.