Algemene informatie

Adres PI Leeuwarden

Bezoekadres

Holstmeerweg 7
8936 AS Leeuwarden

Postadres

Postbus 1091
8900 CB Leeuwarden

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de locatiedirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Stages

De PI Leeuwarden heeft jaarlijks meerdere stageplaatsen in verschillende vakgebieden, onder andere beveiliging, detentie en re-integratie en juridische zaken. Stageverzoeken kunnen gemotiveerd en voorzien van een CV gemaild worden naar: pileeuwarden@dji.minjus.nl.

Gebouw en geschiedenis

De PI Leeuwarden is geopend in 1988 en biedt plaats aan 284 gedetineerden in verschillende regimes, namelijk Huis van Bewaring, gevangenis en Extra Zorg Voorziening.