De Dienst Geestelijke Verzorging bestaat uit zeven denominaties, oftewel religieuze -en levensbeschouwelijke stromingen: rooms-katholiek, protestants, humanistisch, joods, moslim, boeddhistisch en hindoeïstisch.

De geestelijke verzorgers zijn, behalve geestelijk ambtsdrager, ook ambtenaar. Kerk en Staat blijven binnen de dienst gescheiden, maar werken wel samen op voet van gelijkwaardigheid.

Protestants

'Voor God ben je waardevol'

Ook gevangenen geloven en zijn op zoek naar wat hun leven de moeite waard maakt. Het protestantse justitiepastoraat werkt vanuit de overtuiging dat ingeslotenen ondanks de muren, deel blijven uitmaken van de (geloofs-)gemeenschap.

Humanistisch

‘Een mens in detentie blijft altijd en in de eerste plaats een mens’

Mensen willen dat hun leven betekenis heeft. Zij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om gebeurtenissen in hun leven zin te geven. De humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor alle ingeslotenen die behoefte hebben aan niet-godsdienstige geestelijke verzorging.

Joods

‘Wie een fout begaat, is nooit afgeschreven’

De rabbijn helpt om samen met de ingeslotene de gebeurtenissen uit diens leven min of meer op een rijtje te zetten. Hopelijk is hij of zij daardoor beter in staat goede keuzes te maken in de toekomst.

Boeddhistisch

‘Vrede sluiten met jezelf’

De boeddhistisch geestelijk verzorgers zien het als hun opdracht gedetineerden te ondersteunen en te begeleiden vanuit het boeddhistische gedachtegoed. Het algehele welzijn van de gedetineerde staat hierbij centraal.

Hindoeistisch

‘Vanuit de duisternis naar het licht’

Hindoe geestelijk verzorgers proberen ingeslotenen te helpen bij het werken aan een betere toekomst. Hindoe geestelijk verzorgers gaan ervan uit dat ieder mens goedheid in zich heeft en dus ook over de mogelijkheid beschikt om verder naar het goede te groeien.

Rooms-katholiek

‘Bij God kun je altijd opnieuw beginnen’

Moslim

‘Je mag er op rekenen dat Hij jou vergeeft’

De kracht van de islamitisch geestelijk verzorger is dat hij achter het delict de mens ziet. Vanuit deze houding wordt gewerkt aan herstel.