Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)

De Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen geeft invulling aan het wettelijke recht van alle mensen die justitieel zijn ingesloten om hun godsdienst en levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

Vanuit verschillende geloofs- en levensovertuigingen richten wij ons met een pluriform, denominatief aanbod op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, tbs-gestelden, jeugdigen en vreemdelingen.

Met bezielde en professionele ambtsdragers en medewerkers begeleiden wij hen bij het omgaan met het verleden, de actuele levenssituatie en de ontwikkeling van toekomstperspectief. Daarbij zijn wij gericht op samenwerking met justitiële en maatschappelijke organisaties.

Door onze zorg leveren wij tevens een essentiële bijdrage aan de missie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en aan een humaan detentieklimaat.

Contact

Postadres
Postbus 90829
2509 LV DEN HAAG
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 20
2594 AV DEN HAAG
Algemeen telefoonnummer
(088) 07 19702