DV&O Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid

De Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) is een onderdeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en houdt zich bezig met zoekacties, ordehandhaving, evacuaties en ziekenhuisbewakingen.

Zoekacties

De toegangscontroles van justitiële inrichtingen zijn zeer streng. Hoewel het soms toch lukt om verboden goederen in bezit te krijgen, zoals drugs, wapens of telefoons, komen deze spullen tijdens de celinspecties of visitaties meestal wel boven water. In bepaalde gevallen is het echter nodig om de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) van de DV&O in te schakelen voor een zoekactie.

Is er een signaal dat er een vuurwapen de inrichting binnen is gekomen, dan wordt ook het Bijzonder Ondersteuningsteam bij de zoekactie betrokken.

Ordehandhaving en evacuaties

Voor kleine ordeverstoringen heeft de gevangenis haar eigen interne bijstandsteam. Maar voor grootschalige calamiteiten roepen penitentiaire inrichtingen hulp in van de LBB van de DV&O. Dit is de mobiele eenheid voor het gevangeniswezen.
Ook bij grootschalige evacuaties wordt de hulp van de LBB ingeroepen.

Ziekenhuisbewaking

Moet een gedetineerde overnachten in een burgerziekenhuis, dan wordt hij of zij beveiligd door medewerkers van de DV&O. De veiligheid van de bezoekers en overige patiënten staat hierbij voorop. Ook de meeste poliklinische bezoeken worden door de DV&O begeleid.

Speurhonden

De inzet van drugshonden is één van de maatregelen van het landelijk drugsontmoedigingsbeleid (DOB) van het gevangeniswezen. Drugshonden controleren personeel, bezoekers en leveranciers. Ook zijn er speciaal opgeleide telefoonhonden. Zij speuren naar mobiele telefoons in de inrichting.

De controles worden uitgevoerd samen met opgeleide hondengeleiders van de DV&O.