De witte cellenbussen zijn het visitekaartje van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Hierin worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, rechtbanken, Huizen van Bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht.

Extra beheersrisico's

Een ander deel van de vervoerstaken is minder opvallend. In het geval van grote beheersrisico’s, zet DV&O het extra beveiligd vervoer in. Tijdens deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde gedetineerden. Deze personen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes.

Deze busjes worden ook gebruikt bij een sociaal of medisch bezoek. Het kan voorkomen dat een gedetineerde of forensische patiënt naar een burgerziekenhuis moet of thuis op kraamvisite mag.

Vervoer waarbij sprake is van dreiging van buitenaf (bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie) gebeurt met een bijzondere beveiligingsopdracht. Hierbij zet DV&O het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) in. De gedetineerden worden met gepantserde personenvoertuigen vervoerd.

Vervoer voor de Verenigde Naties

Verdachten voor het VN-tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag worden met onopvallende voertuigen vervoerd door de transportgeleiders. Dit gebeurt dagelijks vanaf de penitentiaire inrichting in Scheveningen.

Vervoer vreemdelingen

Voor de Dienst Terugkeer en Vertrek worden vreemdelingen vervoerd door middel van speciaal ingericht vervoer naar verschillende detentiecentra.
Vreemdelingen worden bij uitzettingen naar het vliegveld vervoerd door de DV&O. Met grote 14- en 28-persoons cellenbussen worden grote groepen vreemdelingen in een keer aan de Koninklijke Marechaussee overgedragen.

Vervoer jongeren

Een bijzondere vorm van vervoer is het vervoer van jongeren. De jongeren worden apart vervoerd en dus niet samen met volwassen justitiabelen in één bus geplaatst.

Vrachtvervoer

Als een persoon wordt overgeplaatst van de ene naar de andere inrichting van DJI moeten zijn of haar persoonlijke spullen ook mee verhuizen. Dat doet de vrachtdienst van de DV&O. Het kan gaan om allerlei persoonlijke bezittingen, van boeken en kleding tot vogelkooien.

De vrachtdienst vervoert naast deze persoonlijke bezittingen van personen in justitiële inrichtingen ook boeken van de diverse bibliotheken in de inrichtingen, wasgoed en producten van de afdeling arbeid binnen de muren.