Landelijke Diensten DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een aantal landelijke diensten.

Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

De Dienst Vervoer en Ondersteuning specialiseert zich onder andere in het transport van personen en goederen tussen de verschillende inrichtingen en van en naar instanties als de rechtbank.

Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)

De Dienst Geestelijke Verzorging schept, namens de verschillende zendende instanties, voorwaarden voor de inhoud van de geestelijke verzorging, het personeelsbeleid en de personeelsinzet van de geestelijk verzorgers.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie houdt zich bezig met advisering, bemiddeling, toetsing, observatie en opleiding. Het NIFP verzorgt ook contra-expertises en ontwikkelt samen met ketenpartners een dekkend behandelaanbod en de doorstroom, van forensische psychiatrische patiënten, naar (vervolg)voorzieningen.

Opleidingsinstituut DJI

Het Opleidingsinstituut DJI verzorgt door heel Nederland verschillende opleidingen en trainingen voor medewerkers van diverse functiegroepen.

Shared Service Center voor ICT (SSC-I)

Het Shared Service Center voor ICT (SSC-I) is dé ICT-dienstverlener van DJI. In totaal werken circa 600 medewerkers bij SSC-I op vier lokaties in Nederland (Gouda, Zeist/Soesterberg, Veenhuizen en Amsterdam). SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, ontwikkelt en bouwt applicaties en verzorgt de infrastructuur voor meer dan 20.000 gebruikers binnen het veiligheidsdomein van de Rijksoverheid.

Overige diensten

  • Shared Service Center DJI