Opleidingsinstituut DJI

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen wij bij aan het vakmanschap van medewerkers van DJI en ketenpartners.

Onze expertise spitst zich toe op zes gebieden: veiligheid & crisisbeheersing, beveiliging & weerbaarheid, zorg & begeleiding, integriteit & samenwerking, recht & regelgeving en leidinggeven bij DJI. Vanuit deze specialismes bedienen we ook ketenpartners en andere organisaties binnen de (semi-)overheid.

Detentiepraktijk

Ons team van specialistische opleiders en productontwikkelaars staat middenin de detentiepraktijk. Bij de verzorging en ontwikkeling van opleidingen en het beheer van kennis zijn het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen ons uitgangspunt.

Opleidingsinstituut DJI: gesprekspartner voor al uw opleidings- en ontwikkelvraagstukken