Op deze pagina vindt u ons actuele opleidingsaanbod. Al onze opleidingen zijn afgestemd op de praktijk dankzij een ervaringsgerichte leertheorie en praktijkgerichte opdrachten. Deelnemers leren hoe ze signalen van radicalisering en terrorisme kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij indien nodig op de juiste manier kunnen handelen.

Trainingen

Basistraining radicalisering en jihadisme
Deze eendaagse basistraining is afgestemd op professionals die nog geen of weinig kennis hebben van radicalisering en jihadisme. De training heeft een praktisch en interactief karakter en is gericht op inzicht in het proces van radicalisering, het herkennen en duiden van signalen en samenwerking en informatiedeling met (netwerk)partners. Tijdens de training onderzoekt u ook uw eigen houding ten overstaan van het thema en worden handelingsperspectieven aangestipt.

Verdiepingstraining radicalisering en jihadisme
De tweedaagse verdiepingstraining is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar kennisverdieping en het versterken van handelingsbekwaamheid met betrekking tot radicalisering en jihadisme en hebben deelgenomen aan de basistraining radicalisering of ruime ervaring hebben met radicalisering/jihadisme in hun werkpraktijk. De training gaat in op de achtergronden van radicalisering, jihadisme en diversiteit in het Islamitisch religieuze landschap. Daarnaast ligt de focus op de handelingsperspectieven van de professional, de aanpak, preventie en bestrijding van en de samenwerkingsverbanden rondom het thema radicalisering.

Voorlichting voor de eigen organisatie
Deze eendaagse training is voor professionals van een organisatie om binnen hun eigen organisatie het onderwerp radicalisering en jihadisme op gepaste wijze onder de aandacht te brengen. Voorwaarde voor deelname is de afgeronde deelname aan de verdiepingstraining. Deelnemers dienen didactische ervaring te hebben.

Maatwerk

Ons aanbod kan een maatwerktraining zijn, of bijvoorbeeld een presentatie of workshop. Neem hiervoor contact met ons op.

Stichting School en Veiligheid

Voor trainingen en onderwijsondersteuning in de onderwijssector kunt u contact opnemen met de Stichting School en Veiligheid.

E-learning

Met behulp van een viertal e-learningmodules kunnen eerstelijnsprofessionals op eenvoudige wijze kennis maken met het proces radicalisering, het fenomeen potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) en privacy en zo hun bewustwording op deze thema's vergroten. De modules zijn vrij toegankelijk en kosteloos te volgen.