Over het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering is opgericht in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het ROR is een samenwerking tussen de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het Opleidingsinstituut DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Alle door de NCTV ontwikkelde opleidingen en trainingen over het tegengaan van radicalisering en de bestrijding van jihadisme, zijn hiermee onder een dak te vinden.

Opleidingsaanbod

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering biedt diverse trainingen en train-de-trainer opleidingen over het tegengaan van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Hier vindt u een overzicht van ons actuele opleidingsaanbod. Naast ons standaard aanbod, bieden we in overleg ook opleidingen op maat. Neem hiervoor contact met ons op.

Voor wie

Onze opleidingen zijn ontwikkeld voor professionals binnen de overheid en semioverheid, die te maken kunnen krijgen met thema's als radicalisering in hun dagelijkse werk. Wij bedienen onder andere de vreemdelingenketen, de jeugdzorg-, welzijns-, veiligheids- en justitiële sector, maar ook andere instanties binnen de (semi)publieke sector.

Deelnemers leren hoe zij signalen van radicalisering kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij indien nodig op de juiste manier kunnen handelen.

Certificering

Al onze opleidingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de NCTV. Bovendien beschikt het Opleidingsinstituut DJI over het kwaliteitskeurmerk van Cedeo. Hiermee wordt tevens de kwaliteit van alle opleidingen van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering gegarandeerd. Cursisten ontvangen na succesvolle deelname een certificaat. De opleidingen leveren beroepsregistratiepunten op voor de volgende registers: BamW (beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers), BIG (beroepsregister zorgverleners), SKJ (beroepsregister voor jeugdzorgwerkers) en V&VN (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden).

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen

Het Opleidingsinstituut DJI biedt trainingen en opleidingen op de terreinen detentie, veiligheid & beveiliging, communicatie, integriteit en zorg. Zij zorgen ervoor dat professionals die op deze terreinen werken de juiste kennis en vaardigheden hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Locaties

Onze opleidingen worden gegeven op de locaties van het Opleidingsinstituut DJI. Deze bevinden zich in Den Haag en Nieuwegein. Indien gewenst geven we ook opleidingen op locatie. Neem hiervoor contact met ons op.