Algemene informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

De Liesbosch 100
3439 LC Nieuwegein

Postadres

Postbus 1328
3430 BH Nieuwegein
Tel. 088 073 34 00

Gebouw en geschiedenis

PI Nieuwegein is gebouwd in 1999, volgens het bekende kruismodel. Oorspronkelijk is het gebouwd voor vrouwelijke en mannelijke gedetineerden, maar na een jaar zijn de vrouwen verhuisd. Sinsdien bieden we enkel plaats aan mannen in de volgende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorg Voorziening en Inrichting Stelselmatige Daders.

Onze missie

PI Nieuwegein draagt bij aan een veilige samenleving doordat zij:

  • Staat voor een veilige en menswaardige detentie;
  • Werkt aan re-integratie van de gedetineerden en daarbij samenwerkt met haar ketenpartners en gedetineerden;
  • Werkt aan herstel tussen gedetineerden en slachtoffer;
  • Door innovatieve en excellente re-integratie & herstel een voorbeeldrol heeft in de omgeving en gedetineerden als “beter mens” de inrichting verlaten.