Justitieel Complex Zaanstad

Het Justitieel Complex Zaanstad voldoet aan alle eisen en normen van deze tijd, bijvoorbeeld in het kader van daglichttoetreding en ventilatie en biedt tevens aansluiting op de moderne ICT-technologie en beveiliging. De inrichting biedt mogelijkheden tot maximale zelfredzaamheid (individuele bewegingsvrijheid) van justitiabelen, ter voorkoming van hospitalisatie en betere voorbereiding op terugkeer in de samenleving.

Deze nieuwe inrichting biedt plaats aan meer dan 1.000 justitiabelen, waaronder ook gedetineerde psychiatrische patiënten. Voor hen is er speciale zorg in een inpandige kliniek, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). De inrichting is multifunctioneel en flexibel in bestemming. Behalve het PPC, de EZV en de luwte afdeling, zijn vrijwel alle cellen uitgevoerd als meerpersoonscel. Per 1 juni 2016 is het PPC in gebruik genomen en begin september 2016 volgen de gevangenis en het Huis van Bewaring.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 3068
1500 HD ZAANDAM
tel. (08807) 38000
E-mail: info.jczaanstad@dji.minjus.nl
LET OP: dit mailadres kunt u niet gebruiken voor informatieaanvragen over individuele gedetineerdenzaken.

Bezoekadres
Smeet 1
1551 NG WESTZAAN

Bezoek

Familie en andere relaties (geen ambtelijk bezoek)
U kunt niet onverwachts langskomen. Uw bezoek moet van tevoren worden gemeld door de gedetineerde die u wilt bezoeken. De gedetineerde moet aangeven dat hij u als bezoeker wil ontvangen en op welke dag en tijdstip. Uw bezoek wordt daarna vastgelegd en u wordt op de bezoekerslijst geplaatst. De gedetineerde deelt u vervolgens mee dat uw bezoekaanvraag is goedgekeurd. Er mogen maximaal drie bezoekers naar het bezoekmoment (kinderen jonger dan 2 jaar worden niet meegeteld). Houd rekening met het feit dat u 15 minuten vóór aanvang van het bezoekuur aanwezig moet zijn. Die tijd is nodig voor uw aanmelding en het doorlopen van de veiligheidsprocedures.

Ambtelijk bezoek
Het geprivilegieerde bezoek (advocatuur, reclassering en niet justitie gebonden organisaties) dient telefonisch een bezoekafspraak te maken via het algemene telefoonnummer (08807) 38000. U kunt uw cliënt op iedere werkdag tijdens kantooruren bezoeken. Gedurende het dagdeel van de bloktijden arbeid kunt u geen afspraak met uw cliënt maken.

Indien u werkzaam bent in de Advocatuur, bij de Reclassering, een Maatschappelijke Organisatie, het Arrondissementsparket/de Rechtbank of bij DJI, dan kunt u uw mail ook rechtstreeks naar de betreffende afdeling sturen. Stuur uw mail naar de:

  • Backoffice ZAANG: ZAANG-EFM-JCZDR@dji.minjus.nl
    - als het gaat om een terugbelverzoek, de verwerking van interne gegevens zoals rapportages ten behoeve van de doorstroom en uitstroom van justitiabelen, gegevens voor het selectieproces van justitiabelen.

Kleding en goederen invoeren en uitvoeren

Wilt u kleding of andere artikelen invoeren/uitvoeren voor een justitiabele? Dit moet de justitiabele zelf aanvragen via een invoer/uitvoerformulier. Familie of andere relaties kunnen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 17.00 uur invoer afgeven. De persoon die de goederen aflevert, moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Uit te voeren goederen worden na het bezoekmoment uitgereikt aan familie of andere relatie van de gedetineerde. Niet-aangemelde goederen kunnen helaas niet worden ingevoerd.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
Bank: ING
IBAN nummer: NL16INGB0705004171
BIC: INGBNL2A
Ten name van: J.C. Zaanstad
Plaats: Den Haag
O.v.v.: Naam, voorletters en registratienummer gedetineerde

Bij het ontbreken van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: (08807) 54321.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen in deze regio. In dit geval kunnen verzoeken minimaal vier weken van tevoren schriftelijk worden ingediend. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar: info.jczaanstad@dji.minjus.nl, ter attentie van de communicatiemedewerker. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval de naam, het adres en de vestigingsplaats van de organisatie, het doel en de grootte van het gezelschap.