De Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek, ook wel bekend als Ooyerhoek, is gevestigd in Zutphen. PI Achterhoek heeft plek voor 204 gedetineerden en zowel de bestemming van gevangenis als Huis van Bewaring. De inrichting heeft eveneens een EZV- en ISD-afdeling. EZV is de afkorting van Extra Zorg Voorziening. Op deze afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben. ISD staat voor inrichting voor stelselmatige daders. Dit zijn zogenoemde veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. De periode van detentie wordt benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.

Contactgegevens

Postadres
PI Achterhoek
Postbus 4025
7200 BA ZUTPHEN

Tel. 088 07 36500

Bezoekadres
Verlengde Ooyerhoekseweg 21
7207 BJ ZUTPHEN

Bezoekinformatie

Binnenkomst
Bij binnenkomst controleert de portier u en uw bagage op verboden spullen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort en scan-apparatuur. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van handdetectie. Houd rekening met de keuze van uw kleding. Wanneer u niet 'piepvrij' door de detectie komt, zal u geen toegang worden verleend. Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectieuitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. De inrichting kan bezoek om bepaalde redenen wel weigeren. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting. Bezoekers met een leeftijd onder de 16 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene (18 jaar of ouder).

Legitimatie

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Ambtelijk bezoek
Ambtelijk bezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak, zodat een spreekruimte kan worden gereserveerd. Het telefoonnummer voor bezoekafspraken is : 088 07 36680. Het maken van afspraken voor ambtelijk bezoek kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.45 uur en in de middag tussen 13.00 en 15.45 uur.

Terugbelverzoeken advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonische spreken van een cliënt kan via de Telio-app en bij spoedgevallen via het e-mailadres: pi.achterhoek@dji.minjus.nl.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, verstuurd worden naar Verlengde Ooyerhoekseweg 21, 7207 BJ ZUTPHEN.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Bankrekeninggegevens
IBAN nummer: NL60INGB0705004155
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 206/PI Achterhoek
Plaats: Den Haag

Geld overschrijven
Wanneer er door een relatie geld overgeschreven wordt naar de rekeningcourant van een gedetineerde, dan dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
· eerst registratienummer
· daarna achternaam + voorletters justitiabele
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan het Shared Service Center (SSC) DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon kunt u sturen:

1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of

2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321