PI Almelo | Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van goederen geschiedt via de portier en de visitatieafdeling door middel van een invoerverzoek, dat door de gedetineerde is ingediend. Invoer middels een postpakket is niet toegestaan. Dit zal op kosten van de betreffende gedetineerde worden geretourneerd. Het invoeren van linnengoed is niet toegestaan, behalve invoer van 2 handdoeken (max. 120 x 60 cm) en twee washandjes.

Gedetineerdenpost

Deze post kan, onder vermelding van naam en voorletter(s) van de betreffende gedetineerde naar de PI Almelo worden verzonden. Toegezonden contant geld wordt opgeslagen als preciosum en pas bij diens ontslag aan de gedetineerde verstrekt. Voorts wordt ten aanzien van gedetineerdenpost conform wet- en regelgeving gehandeld.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen. Deze e-mail berichten worden uitgeprint, in een envelop gestoken en nog dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag overhandigd door het personeel.

Geld storten

Geld overmaken aan een gedetineerde kan op onderstaand rekeningnummer.

Bankrekeninggegevens
IBAN nummer: NL57INGB0705004112
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 202/PI Almelo
Plaats: Den Haag

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande geldboetes kunnen zowel via het CJIB (www.cjib.nl) als contant bij de Karelskamp worden voldaan.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: bopialmelo@dji.minjus.nl

In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Het verstrekken van een detentieverklaring valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.