De locatie Eikenlaan vormt samen met de locatie Maatschapslaan de penitentiaire inrichting (PI) Alphen aan den Rijn.

Tot 1 juli 2014 werd deze locatie als detentiecentrum ingezet voor vreemdelingenbewaring. Het gebouw heeft een totale capaciteit van 1.014 plaatsen, waarvan een gedeelte, o.a. door verbouwingen, nog niet gebruikt wordt. In Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn, locatie Eikenlaan, zijn cellen aangewezen voor arrestanten en, vanaf 2015, ook voor Huis van Bewaring.

Contactgegevens

Postadres
PI Alphen aan den Rijn
Locatie Eikenlaan
Postbus 762
2400 AT ALPHEN AAN DEN RIJN

Bezoekadres
Eikenlaan 36
2404 BR Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 088 07 11000 (algemeen). U krijgt eerst een bandje te horen. Bent u familie of advocaat van een gedetineerde, toets dan een 3.

Bezoekinformatie voor persoonlijke relaties

De bezoektijden zijn afhankelijk van de afdeling waar de gedetineerde op dat moment verblijft.

Bezoekers worden tot maximaal 30 minuten voor het einde van de bezoektijd toegelaten. Om tijdig in de bezoekzaal aanwezig te kunnen zijn, wordt bezoekers aangeraden om zich minimaal 30 minuten voor aanvang van het bezoekmoment te melden bij de voorportier. Hebt u bovendien invoer goederen voor gedetineerden, dan wordt aangeraden om minimaal 45 minuten voor aanvang van het bezoekmoment aanwezig te zijn.

Maximum aantal personen per bezoek
Per bezoek moment kunnen maximaal drie bezoekers de inrichting bezoeken. Minderjarigen vanaf 12 jaar dienen te zijn aangemeld op de bezoekerslijst van de gedetineerde. Voor een minderjarige t/m 17 jaar is het niet toegestaan de inrichting zonder meerderjarige begeleider te bezoeken. Alleen wanneer gedetineerden in het plusprogramma twee uur bezoek achter elkaar hebben, mag 1 bezoeker halverwege het bezoekmoment gewisseld worden. In alle overige situaties is het niet toegestaan tijdens het bezoek van bezoekers te wisselen.

Toegangsvoorwaarden

  • Als u op bezoek komt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar). Zonder geldig identiteitsbewijs krijgt u geen toegang tot de inrichting.
  • Kinderen tot en met 17 jaar worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een volwassene (minimaal 18 jaar oud).
  • U mag in principe niets mee het gebouw innemen (dus geen jas, tas, mobiele telefoon etc.). Uitzonderingen hierop zijn baby benodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Uw overige spullen kunt u opbergen in een kluisje. Hiervoor moet u een euro borg betalen.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek (advocaten, politiefunctionarissen etc.) is zonder afspraak mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, maar afhankelijk van de bloktijden van de betreffende gedetineerde. De bloktijden zijn per cliënt verschillend en afhankelijk van de cel waarop deze verblijft.

Voor de bloktijden van uw cliënt raden wij u aan contact op te nemen met de afdeling Bevolkingsadministratie via bevolking.eikenlaan@dji.minjus.nl

Ambtelijk bezoek wordt tot maximaal 30 minuten voor het einde van de bezoektijden toegelaten. Er kunnen geen spreekruimtes gereserveerd worden.

Houd er rekening mee dat bezoek buiten de genoemde tijden niet mogelijk is, tenzij de rechtsgang hierdoor in het geding komt. In dat geval kunnen duidelijk gemotiveerde verzoeken gemaild worden naar bevolking.eikenlaan@dji.minjus.nl

Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs en legitimatiebewijs (beroepspas) te tonen.

Ambtelijk bezoek van instanties die van rechtswege géén toegang hebben tot een penitentiaire inrichting (dus zonder pas), moet vooraf contact opnemen met de inrichting.

Invoer kleding en goederen

Tijdens de eerste week van detentie is het mogelijk om éénmaal kleding en/of goederen in te laten voeren, tijdens de daarvoor bestemde tijdstippen. Daarna is het invoeren van kleding en goederen slechts mogelijk in de even weken, van maandag t/m zondag van 8.00 tot 11.45 uur, van 13.00 tot 16.45 uur. In de avonduren is het niet mogelijk om kleding of goederen in te voeren. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post voor een gedetineerde kan gestuurd worden naar het postadres bovenaan op deze pagina. Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het registratienummer of de geboortedatum van de gedetineerde.

Houdt u er rekening mee dat onvolledig geadresseerde poststukken langer onderweg kunnen zijn voordat zij aan de gedetineerden kunnen worden overhandigd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op de rekening-courant van een gedetineerde kan op het rekeningnummer van de INGnr.: NL73INGB0705004406 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 291/PI Alphen aan den Rijn.

Bij het betalingskenmerk dient u het volgende te vermelden:

  • voorletters;
  • achternaam;
  • registratienummer van de gedetineerde;
  • locatie waar gedetineerde verblijft.

Voor internationale overschrijvingen dient u tevens de BIC code: INGBNL2A te gebruiken en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Het duurt over het algemeen 5 werkdagen voordat het gestorte geld op de rekening courant van de gedetineerde staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte zodra de boetebetaling is verwerkt. Voor meer informatie over het betalen van boetes kunt u contact opnemen met het CJIB via telefoonnummer 058 215 95 55.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn afhankelijk van de interne mogelijkheden, en alleen mogelijk voor groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. Gemotiveerde verzoeken kunnen in dit geval schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand postadres, ter attentie van de communicatiemedewerker. Vermeld bij aanvraag minimaal het doel en de grootte van het gezelschap.

Bereikbaarheid

PI Alphen aan den Rijn, locatie Eikenlaan is gelegen op industrieterrein Rijnhaven, direct achter de PI Alphen aan den Rijn, locatie Maatschapslaan. De locatie Eikenlaan is per openbaar vervoer en met eigen vervoer goed bereikbaar. Zie bijgaande routebeschrijving voor meer informatie.