PI Alphen ad Rijn | Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Let op: gewijzigde invoerlocatie met ingang van 21 september!

Tijdens de eerste week (7 dagen) van detentie is het mogelijk om éénmaal kleding en/ of goederen in te laten voeren, tijdens de daarvoor bestemde tijdstippen: van maandag, woensdag en vrijdag van 07.45 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur. Daarna is het invoeren van kleding en goederen alleen mogelijk in de even weken op maandag, woensdag en vrijdag van 07.45 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur.

In de avonduren is het niet mogelijk om kleding en/of goederen in te voeren. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het belangrijk om vooraf af te stemmen met de gedetineerde voor wie u het brengt.

In- en uitvoer kan met ingang van maandag 21 september alleen bij de in- en uitvoerunit aan de Maatschapslaan worden afgeleverd. Dit geldt ook als de justitiabele aan de Eikenlaan verblijft. Om 1,5 meter afstand te waarborgen mag er maar één persoon invoer of uitvoer voor een gedetineerde komen brengen of halen. Als er meer personen aanwezig zijn voor dezelfde invoer of uitvoer, dan worden zij verzocht om buiten te wachten.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor een gedetineerde kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres bovenaan deze pagina worden gestuurd. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het registratienummer of de geboortedatum van de gedetineerde. Houd er rekening mee dat onvolledig geadresseerde poststukken langer onderweg kunnen zijn.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een mail sturen via emates.nl. Inschrijven duurt maar een paar minuten. Uw e-mail wordt veilig en snel in de PI bezorgd, uitgeprint, in een envelop gedaan en afgeleverd op de leefafdeling (vleugel) waar de gedetineerde verblijft. De kosten hiervoor zijn € 0,40 per bericht van max. 2500 karakters (ongeveer 500 woorden).

Geld storten

Geld storten op de Rekening Courant van een gedetineerde kan op het rekeningnummer van de ING nr.: NL73INGB0705004406 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 291/PI Alphen aan den Rijn te Den Haag.

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden (LET OP: gebruik ook deze volgorde):
- registratienummer
- achternaam + voorletters justitiabele
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overschrijvingen dient u tevens de BIC code: INGBNL2A te gebruiken en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Als alle benodigde gegevens bij de storting zijn vermeld, duurt het meestal 2 werkdagen voordat het gestorte geld op de Rekening Courant van de gedetineerde staat.

Er is geen maximaal te storten bedrag bepaald. Een gedetineerde mag echter maximaal € 500,- aan saldo op zijn Rekening Courant aanhouden. Bedragen boven de € 500 - worden geblokkeerd.

Wilt u geld storten bij de bank?
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG
LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt. Voor meer informatie over het betalen van boetes kunt u contact opnemen met het CJIB via telefoonnummer 058 215 95 55.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres, afhankelijk van de locatie waar de gedetineerde verblijft.

Eikenlaan: backoffice.eikenlaan@dji.minjus.nl

Maatschapslaan: backoffice.maatschapslaan@dji.minjus.nl

Een detentieverklaring kan alleen opgevraagd worden door een advocaat of zorginstelling.