PI Arnhem is zowel een gevangenis als een Huis van Bewaring met capaciteit voor ongeveer 270 gedetineerden.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 335
6800 AH Arnhem

Bezoekadres
Ir. Molsweg 5
6834 AA Arnhem
Telefoonnummer: 088-0727600

Bezoekinformatie

U bent als bezoeker van harte welkom. Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure. U kunt als bezoeker niet telefonisch een afspraak maken. Uw relatie is zelf verantwoordelijk wie er op zijn vaste bezoekuur komt. Hij levert een namenlijst in van degenen die bij hem op bezoek kunnen komen (maximaal 3 bezoekers, inclusief kinderen). Als uw naam op deze lijst staat bent u van harte welkom. De eerste drie bezoekers worden toegelaten. Uw relatie informeert u over zijn vaste bezoekuur. Hij is ook verantwoordelijk voor het afbellen van de afspraak. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Een half uur voor einde bezoektijd wordt u niet meer toegelaten.

Bezoekmomenten familie en relaties

Bezoek is (afhankelijk per afdeling) mogelijk op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. De gedetineerde kan hiervoor zelf het bezoek inplannen.

Bezoekmomenten ambtelijk bezoek
Op afspraak dagelijks van 8.45 tot 11.45 uur (laatste afspraak kan gemaakt worden om 10.45 uur) en van 13.30 uur tot 16.30 uur (laatste afspraak kan gemaakt worden om 15.30 uur).

Voorafgaand aan bezoek

Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in de PI Arnhem te legitimeren met een geldig ID bewijs. Vervolgens dient de bezoeker zich piepvrij door de detectiepoort te begeven. Indien dit niet lukt, wordt de handdetectie gehanteerd en dient de bezoeker gefouilleerd te worden.

Op grond van art. 38 lid 5 PBW kan de directeur bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en/of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de door hem meegebrachte voorwerpen. De directeur is bevoegd dergelijke voorwerpen gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Fouillering van bezoekers vindt steekproefsgewijs plaats en bij verdenking. In geval van bezoek van de familiekamer en BZT vindt standaard fouillering plaats.

Bezoekers met een Implanteerbare (inwendige) Cardioverter Defibrillator (ICD) dienen dit kenbaar te maken aan de portier middels een ICD-identiteitsbewijs of-penning.

Kleding en goederen invoeren

De in te voeren goederen moeten overeenstemmen met de aanvraaglijst die uw relatie vooraf moet invullen. Wilt u goederen invoeren dan kunt u zich vanaf 15 minuten voor aanvang van uw bezoek melden bij de portier.
Alles wat u invoert, wordt geregistreerd. U krijgt een bewijs van invoer. Dit moet u goed bewaren. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief initialen/voornaam), PI Arnhem en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Nieuwe bankrekeninggegevens
IBAN nummer :NL10INGB0705004279
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 253/PI Arnhem
Plaats : Den Haag

Voor internationale overmakingen gebruikt u Swift/BIC code: INGBNL2A.

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand postadres, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.