De Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht is een Justitiële Inrichting die bestaat uit één locatie en biedt plaats aan gedetineerden in verschillende regimes. De PI biedt onderdak aan preventief gehechte gedetineerden in het huis van bewaring, (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis en gedetineerden in de laatste fase van hun straf in de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting. Tevens beschikt PI Dordrecht over een afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV).

Daarnaast is PI Dordrecht een erkend leerbedrijf. Door deze erkenning van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is PI Dordrecht bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 638
3300 AP DORDRECHT
Tel. 088 07 22600

Bezoekadres
Kerkeplaat 25
3313 LC DORDRECHT

Routebeschrijving

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde zorgt voor de aanmelding en het uitnodigen van het bezoek. Voor meer informatie zie onderstaand document "Bezoekreglement PI Dordrecht".

Advocatuur en geprivilegieerd(ambtelijk) bezoek:
Ambtelijk bezoek is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 11.45 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 minuten voor einde bezoek. Wij raden aan om vóór het ambtelijk bezoek een afspraak te maken via de bezoekadministratie. Een afspraak maken kan via het nummer 088-07 22715. Het afspraken bureau/ambtelijk bezoek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur.
Wanneer u geen afspraak heeft gemaakt kan het voorkomen dat er geen spreekkamer beschikbaar is of uw cliënt niet in de gelegenheid is om u te ontvangen omdat hij gebonden is aan bloktijden. Indien er een afspraak wordt gemaakt, dan dient het ambtelijk bezoek zijn cliënt hierover zelf te informeren.

U dient naast een eventuele beroepenpas in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Terugbelverzoeken advocaten
Indien u een terugbelverzoek heeft voor uw cliënt, dan kunt u gebruik maken van E-mail: backoffice.pi.dordrecht@dji.minjus.nl

Daarnaast kunt u gebruik maken van de MyTelio app of het servicenummer (0900)1122000 om een voicemailbericht in te spreken bij uw cliënt. Met een voicemailbericht kunt u uw cliënt rechtstreeks vragen om u terug te bellen. Gedetineerden ontvangen bij binnenkomst een Telio-rekeningnummer. U kunt uw cliënt vragen om het unieke rekeningnummer van Telio, zodat u een voicemailbericht kunt inspreken. Uitgebreide informatie over deze telefonievoorziening kunt u nalezen in de onderstaande "Telio flyer relaties van justitiabelen".

Informatie over het downloaden en gebruik van de Telio app vindt u op de website van MyTelio.

Ketenpartners (Niet Justitiegebonden Organisaties)
Behoort u tot één van onze ketenpartners dan dient u voordat u telefonisch een afspraak maakt de navolgende procedure te volgen. U stuurt een mailbericht naar DORLC-EFM-Ketenpartn@dji.minjus.nl met daarin de volgende informatie:

  • Naam van uw organisatie
  • Uw volledige naam
  • Naam van de gedetineerde die u wilt bezoeken
  • Reden waarom u deze gedetineerde komt bezoeken (zo uitgebreid mogelijk)

Na ontvangst van deze gegevens zal er een toetsing plaatsvinden of er sprake is van toekenning geprivilegieerd (ambtelijk) bezoek. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Kleding en goederen invoeren

Het is mogelijk om kleding en goederen in te voeren voor een gedetineerde. Dit kan van maandag tot en met vrijdag (niet op feestdagen) van 09.30 tot 16.30 uur. Aan de hoeveelheid kleding en goederen zijn regels verbonden. Daarom is het raadzaam de invoer eerst af te stemmen met de gedetineerde voordat u kleding en/of goederen komt brengen.
De gedetineerde is bekend met de regels die verbonden zijn aan de invoer van kleding en goederen.

Let op! Vanaf 11-02-2019 wordt invoer voor een gedetineerde alleen nog maar aangenomen wanneer de aanbieder van invoer ook op de bezoeklijst van deze specifieke gedetineerde staat.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres of bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Nieuwe bankrekeninggegevens
IBAN nummer :NL51INGB0705004414
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 292/PI Dordrecht
Plaats : Den Haag

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. Verzoeken kunnen in dit geval schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Locatie specifieke informatie

De PI Dordrecht, voorheen ‘Dordtse Poorten’, bestaat sinds 1996. Er is plaats voor 442 gedetineerden in verschillende regimes, namelijk Huis van Bewaring, Gevangenis, Extra Zorgvoorziening en Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI).