PI Grave is geopend in 1988. PI Grave bestaat uit Huis van Bewaring-afdelingen, Arrestanten-afdelingen en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV).

Contactgegevens

Postadres
PI Grave
Postbus 250
5360 AG GRAVE
Tel. (08807) 28500

Bezoekadres
Muntlaan 1
5361 ME GRAVE

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: het is de gedetineerde zelf die zorgt voor de aanmelding van het bezoek. Bezoektijden zijn gekoppeld aan de afdeling waar de gedetineerde verblijft. Hier kan niet van worden afgeweken.

Ambtelijk bezoek kan uitsluitend, minimaal 1 dag van te voren, telefonisch aangevraagd worden van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Voor het maken van een afspraak belt u telefoonnummer (08807) 287 04 (Dit geldt niet voor familiebezoek).

In de bezoekruimte van deze inrichting is geen frisdrank-, koffie- en/of snoepautomaat aanwezig.

Toegangsbeleid

U bezoekt binnenkort een Penitentiaire Inrichting (PI). Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? Zie onderstaand document.

Detectieprocedure bij binnenkomst

  • Als bezoeker van de PI Grave dient u piepvrij door de detectie te gaan.
  • Hierop worden geen concessies gedaan, met uitzondering die van medische indicatie. U dient hiervan een bewijs te overleggen.
  • U dient alle metalen voorwerpen in de daarvoor bestemde bak te plaatsen of achter te laten buiten de inrichting en de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op te volgen. Kunt u zich hier niet aan conformeren zal u de toegang geweigerd worden.
  • Als bezoeker van de PI Grave, dient u zich te houden aan de gestelde regelgeving.
  • Bij aantreffen of overdracht van drugs/contrabande zal er te allen tijde door de PI Grave aangifte gedaan worden bij de politie. Tevens zult u op aanwijzing van de politie door het beveiligingspersoneel tijdelijk vast gehouden worden, tot de politie is gearriveerd.
  • Daarnaast zal de PI Grave u een tijdelijke ontzegging van de inrichting opleggen.

Invoer kleding en goederen

Voor de invoer van kleding en goederen gelden regels, daarom is het raadzaam de invoer af te stemmen met de gedetineerde. Invoer van toiletartikelen, rookwaar en etenswaar zijn niet toegestaan. Deze artikelen worden door de inrichting verstrekt, of kunnen in de inrichtingswinkel door gedetineerden worden gekocht. Alleen een PlayStation met een 220 volt voeding wordt toegelaten (dus niet met een omvormer). U kunt kleding en goederen invoeren tijdens de bezoekmomenten van de gedetineerde of op andere dagen tussen 8.00 en 17.00 uur. In de bezoekersentree liggen linnen invoerzakken en formulieren klaar waarop u ter plekke de naam en geboortedatum van de gedetineerde en uw eigen persoonsgegevens moet invullen.

Hieronder vindt u de invoerbrief. Om de invoerprocedure wat te versnellen is het ook mogelijk om het formulier thuis alvast te printen, in te vullen en mee te nemen naar het bezoekmoment.

Gedetineerdenpost

Poststukken mogen niet persoonlijk aan gedetineerden worden overhandigd. Post bestemd voor gedetineerden kunt u sturen naar PI Grave, Postbus 250, 5360 AG Grave. Op de envelop vermeldt u duidelijk en zichtbaar naam en voorletters plus geboortedatum(indien bekend) van de gedetineerde. Post voor gedetineerden kan ook op eenzelfde manier verpakt in de brievenbus van de bezoekersingang van PI Grave worden gedaan.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL07INGB0705004333 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 272/ PI Grave onder vermelding van registratienummer, achternaam en voorletters van de gedetineerde. Zonder vermelding van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

U moet rekening houden met een verwerkingstijd van 10 werkdagen vanaf het moment van overmaking.

Buitenlandse stortingen
Ook bij buitenlandse stortingen dient men de naam, voorletters en registratienummer te vermelden. Zonder aanwezigheid van die gegevens wordt de storting niet verwerkt en wordt het geld teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:
1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Het is niet mogelijk om via het bezoek contact geld te storten bij de inrichting.

Boete betalen

Spoedbetalingen
In het geval een boetebetaling leidt tot het direct in vrijheid stellen van een gedetineerde, kan er door relaties een spoedbetaling worden gedaan. Alleen overboekingen met betaling van het juiste bedrag onder vermelding van het juiste CJIB-nummer en met het aanvinken van ‘spoed’ worden in behandeling genomen door het CJIB.

De relatie kan via de mail bij de afdeling bevolking de hoogte van het boetebedrag en het CJIB-nummer opvragen. Het e-mailadres is: PIGraveSpoedbetalingen@dji.minjus.nl In de mail dient duidelijk de naam (voorletters en achternaam) met geboortedatum van degene die verblijft in de PI Grave te worden vermeld. Indien deze gegevens niet in de mail vermeld staan, wordt geen informatie verstrekt. Op dit e-mailadres wordt alleen informatie verstrekt ten behoeve van een spoedbetaling. Andere vragen worden niet beantwoord.

Ten aanzien van de overboekingstermijn en de kosten die gemoeid zijn bij de overboeking geldt dat, door degene die de betaling heeft gedaan, contact dient te worden opgenomen met de eigen bank. Via een spoedbetaling zou de overboekingstermijn versneld kunnen worden maar ook hiervoor dient contact te worden opgenomen met de eigen bank.

Degene die de betaling heeft overgemaakt dient zelf bij het CJIB te informeren of het geld op de rekening staat. Er geldt een dringend advies om niet eerder dan drie uur na de overboeking contact op te nemen met het CJIB.

Er is altijd sprake van enige verwerkingstijd waardoor betalingen niet eerder zichtbaar zijn. Zodra het geld is ontvangen, zal het CJIB de vonnissen retour vragen van de inrichting. Indien het geld (nog) niet is ontvangen dient degene die de betaling heeft gedaan, uit te zoeken waar geld naar is overgeboekt.

De inrichting heeft geen invloed op en geen bemoeienis met de overboeking. Daarom kan de inrichting geen informatie geven over de overboeking.

Meer informatie kunt u vinden op www.cjib.nl

Voor alle duidelijkheid:
- Boetes kunnen niet op het politiebureau worden betaald.
- Een boete kan niet contant worden betaald bij de inrichting.

Detentieverklaring

Hebt u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende emailadres: PI.Grave.BO@dji.minjus.nl

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek voor het telefonisch spreken van een cliënt kan op doordeweekse dagen tijdens kantooruren uitsluitend per email worden aangevraagd via: Advocatenterugbelverzoek.PIGrave@dji.minjus.nl