De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden in Scheveningen bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Daarnaast verzorgt deze locatie capaciteit voor justitiabelen ten behoeve van de internationale tribunalen waaronder het Internationaal Gerechtshof, het gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN).

Contactgegevens

Postadres
PI Haaglanden, locatie Scheveningen
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG
tel. 088 07 14000

Bezoekadres
Hoofdingang:
Pompstationsweg 32
2597 JW DEN HAAG

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld.

Ambtelijk bezoek

Advocaten van gedetineerden hoeven geen bezoekafspraken meer in te plannen voor een bezoek. Voor advocaten geldt op werkdagen: vrije inloop van 9.00 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.15 uur.

Voor overig ambtelijk bezoek is het niet mogelijk om zonder afspraak een gedetineerde cliënt te bezoeken. U kunt een bezoekafspraak maken via het centrale nummer.

Geld storten

Nieuwe bankrekeninggegevens
IBAN nummer :NL82INGB0705004147
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 205/PI Haaglanden
Plaats : Den Haag

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Gedetineerdenpost

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Rondleidingen en gastlessen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
De locatie Scheveningen verzorgt wel regelmatig gastlessen op ROC's en andere scholen in de regio Den Haag.

Internationale huizen van bewaring

Binnen de muren van locatie Scheveningen bevinden zich ook de United Nations Detention Unit van het Joegoslavië-tribunaal, het Detention Centre van het Internationaal Strafhof en de Detention Facility van het Bijzonder Tribunaal voor Libanon. Het zijn huizen van bewaring bestemd voor het verblijf van verdachten in afwachting van hun berechting. De genoemde internationale instanties hebben de leiding over hun eigen huis van bewaring.

Gebouw en geschiedenis

In 1880 werd het plan opgevat om een gevangenis aan de Pompstationsweg te bouwen. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven, zoals de monumentale poort.  Het complex is in de loop van de tijd uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis door de Duitsers gebruikt. Nederlanders die zich verzetten tegen de Duitsers werden hier opgesloten voor verhoor en berechting. In de volksmond kreeg de gevangenis de naam ‘Oranjehotel’.
Aan de Van Alkemadelaan is nu nog het poortje te zien dat herinnert aan deze periode. Door dit poortje werden de ter dood veroordeelden naar de Waalsdorpervlakte gebracht voor executie. Naast het poortje is in 1949 een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan allen die hier weggevoerd werden. Eén van de dodencellen (doodencel 601) is als monument in stand gehouden. De cel is ingericht zoals in de oorlog het geval was. Jaarlijks vind hier een herdenking plaats.

Arbeid

In Scheveningen worden door het productiebedrijf Haaglanden diverse werkzaamheden verricht door gedetineerden, bijvoorbeeld monteren, assembleren, verpakken, ompakken, sorteren, insealen en stickeren. Levering kan 52 weken per jaar, via incidentele opdrachten of een langlopend contract.

Meer informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van offertes is te verkrijgen via het bedrijfsbureau van het productiebedrijf op telefoonnummer 088 07 15432.