PI Haaglanden | Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf of het verblijf van uw naasten in de inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van uitsluitend kleding en schoenen, originele CD’s en spellen zonder geweld (overige artikelen uitsluitend na toestemming van het afdelingshoofd) kan op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag t/m vrijdag van 09.00 -16.30 uur

Voor iedere afdeling één maal in de 3 weken, het invoerschema per afdeling is bekend bij de gedetineerde (afwijkende invoermomenten uitsluitend via toestemming van het afdelingshoofd).

Voor de hoeveelheid geldt een beperking (maximaal de hoeveelheid van een kleine boodschappentas) voor het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bezoekadres van de inrichting worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Bankrekeninggegevens PI Haaglanden
IBAN nummer: NL82INGB0705004147
Ten name van: PI Haaglanden
Plaats: Den Haag

Geld overschrijven

Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:

LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en de naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:
Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag
Of mail naar ssc@dji.minjus.nl
Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: casemanagersscheveningen@dji.minjus.nl