De Penitentiaire Inrichting (PI) Heerhugowaard bestaat uit locatie Zuyder Bos. Zuyder Bos is gebouwd in 1994. Het is een moderne gevangenis met tien standaard afdelingen. Elke standaard afdeling bestaat uit een gang met aan weerszijden cellen. Eén van deze afdelingen is een extra zorg voorziening. Daarnaast beschikt Zuyder Bos ook over afdeling Amerswiel. Deze afdeling is in het jaar 2000 gebouwd en heeft een open setting (beperkt beveiligd en zeer beperkt beveiligd). Het bestaat uit elf ‘huisjes’, die in de vorm van rijtjeswoningen zijn opgezet.

Binnen PI Heerhugowaard verblijven alleen mannelijke justitiabelen. De totale capaciteit is 315 justitiabelen.

Contactgegevens

Postadres
PI Heerhugowaard
Postbus 304
1700 AH HEERHUGOWAARD
Tel 088 07 29000 (Zuyder Bos)
Tel. 088 07 18100 (Amerswiel)

E-mail
Bureau Management Ondersteuning: bmo.zuyderbos@dji.minjus.nl

Detentie en Re-integratie: D&RHeerhugowaard@dji.minjus.nl voor onderstaande zaken:

  • Verwerking gerechtelijke stukken
  • Verwerking interne gegevens zoals rapportages t.b.v. doorstroom en uitstroom justitiabelen.
  • Gegevens voor het selectieproces van justitiabelen
  • Verlofaangelegenheden
  • Detentieverklaringen

Ambtelijk bezoek

Het maken van een afspraak voor ambtelijk bezoek kan uitsluitend telefonisch op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 tot 12.00 uur. Op vrijdag is dit niet mogelijk. Het ambtelijk bezoek zelf kan plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Legitimatie is verplicht.

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde zorgt voor de aanmelding van het bezoek. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 minuten voor einde bezoek. De bezoekdagen zijn op woensdag en donderdag (basis en plus) en zaterdag en zondag (plus), afhankelijk van de afdeling waarop de gedetineerde verblijft. Legitimatie is verplicht.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Invoer in het weekend is mogelijk van 08.00 uur tot 13.00 uur van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor de hoeveelheid en het type van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer vooraf af te stemmen met de gedetineerde.

Advocatenpost

Advocaten contact en verzoeken betreffende uw cliënt

Verzoeken advocaat
Verzoeken van advocaten betreffende uw cliënt, dienen per post t.a.v. de directie te worden verstuurd naar het postadres: PI Heerhugowaard, Postbus 304, 1700 AH Heerhugowaard of per mail t.a.v de directie naar mailadres: bmo.zuyderbos@dji.minjus.nl

Terugbelverzoek
Terugbelverzoeken van advocaten kunnen op maandag t/m donderdag uitsluitend per mail aangemeld worden via: ambtelijkbezoekheerhugowaard@dji.minjus.nl. Op vrijdag wordt deze mailbox niet gelezen. Bij spoedverzoeken kunt u op vrijdag een mail sturen naar bmo.zuyderbos@dji.minjus.nl.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam / initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL79INGB0705004104 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 201/PI Heerhugowaard onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het Gevangeniswezen. Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.