De Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden (voorheen PI Noord, locatie De Marwei) bestaat uit één locatie.

PI Leeuwarden is zowel een Huis van Bewaring als een gevangenis en heeft capaciteit voor ongeveer 280 gedetineerden.

Contactgegevens

Postadres
PI Leeuwarden
Postbus 1091
8900 CB LEEUWARDEN

Tel.nr: 0880 742 500


Bezoekadres
Holstmeerweg 7
8936 AS LEEUWARDEN

Nummers diverse afdelingen
Detentie en re-integratie (case managers) 0880 718014
Detentie en re-integratie (backoffice) 0880 718014
Bevolkingsadministratie / BVA 0880 742510
Medische Dienst: T 0880 742517
Bureau Management Ondersteuning / BMO: T 0880 742555

Bezoekinformatie

Bezoekinformatie

Gedetineerden plannen hun eigen bezoekafspraak en dienen hun bezoekers hiervan zelf op de hoogte te stellen.

Bezoekdagen zijn afhankelijk van de afdeling: gedetineerden op afdeling A en D (Huis van Bewaring) hebben recht op één uur bezoek per week. Bezoek is mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Gedetineerden op de afdeling B en C (gevangenis) hebben recht op één of twee uur bezoek per week. Bezoek is mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag.

Advocaten

Het maken van een ambtelijke bezoekafspraak kan uitsluitend per mail op pilwd-planning@dji.minjus.nl

Op dinsdag t/m vrijdag tussen 08.45 uur en 16.00 uur wordt uw mail behandeld.

Het is niet mogelijk om voor dezelfde dag een bezoekafspraak te maken. U dient een bezoekafspraak minimaal 24 uur van tevoren aan te vragen.

Afspraken zijn mogelijk binnen de bloktijden van een gedetineerde en kunnen gepland worden in blokken van 3 kwartier. Zonder afspraak is het niet mogelijk een gedetineerde te spreken.

Terugbelverzoeken Advocaten
Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt kan via het e-mailadres: FrontofficeNN@dji.minjus.nl

Kleding en goederen invoeren
Het invoeren van kleding en goederen dient altijd door de gedetineerde zelf aangevraagd te worden. Invoer kan vóór of na het bezoekuur tussen 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur gebracht worden. Alle goederen die u invoert worden geregistreerd. U krijgt hiervan een bewijs van invoer. Bewaar dit bewijs goed. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld overmaken

Bankgegevens

IBAN nummer : NL32 INGB 0705004368
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 280/P.I. Leeuwarden
Plaats : Den Haag

Geld overschrijven

Wanneer geld wordt overgeschreven naar een justitiabele, dan dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:

LET OP: Gebruik ook deze volgorde

· registratienummer

· achternaam + voorletters justitiabele

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de locatiedirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.