De Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein bestaat uit één locatie.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 1328
3430 BH NIEUWEGEIN
Tel. 088 07 33400

Bezoekadres
De Liesbosch 100
3439 LC NIEUWEGEIN

Bezoekinformatie

Binnenkomst
Bij binnenkomst controleert de portier u en uw bagage op verboden spullen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort en scan-apparatuur. Houd rekening met de keuze van uw kleding. Wanneer u niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, zal u geen toegang worden verleend. Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectieuitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Relatiebezoek
Het maken van een bezoekafspraak is een verantwoordelijkheid van de gedetineerde. Hij kan tijdens de vastgestelde bezoektijden familieleden of relaties uitnodigen en dient het bezoek ook zelf te laten weten op welk tijdstip het langs kan komen. De inrichting kan bezoek om bepaalde redenen wel weigeren. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot 30 minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Legitimatie
Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Ambtelijk bezoek
Ambtelijk bezoek hoeft voorafgaand het bezoek geen afspraak te maken. Enige uitzondering is indien voor politie of advocatuur een telefonische tolk nodig is, hiervoor kan een zgn. tolkenkamer gereserveerd worden. De bezoektijden voor ambtelijk bezoek zijn maandag t/m vrijdag van 08:00-11:30 uur en van 12:30-16:30 uur. U wordt uiterlijk tot 15 minuten voor eindtijd toegelaten tot de inrichting.

Parkeren
Parkeren voor (ambtelijk) bezoek is alleen mogelijk in het transferium Westraven. Deze bevindt zich op loopafstand van de P.I. Nieuwegein.
Het parkeerterrein van de P.I. Nieuwegein is uitsluitend toegankelijk voor personeel.

Kleding en goederen invoeren

Voor het invoeren van goederen ligt het initiatief bij de gedetineerde. Deze vult een invoerformulier in waarop staat aangegeven wat, hoeveel en door wie er ingevoerd wordt. Aan de gedetineerde wordt verteld wanneer deze de invoer kan laten invoeren. Deze informeert u hierover. De invoer kunt u meenemen naar het relatiebezoek. Houd er rekening mee om op tijd te komen.

Het is niet mogelijk zonder invoerformulier goederen in te voeren of meer in te voeren dan op het formulier is aangegeven. Neem dus niet zomaar iets mee, hoe goed bedoeld ook! Bij vragen helpt het inrichtingspersoneel u graag verder.

Goederen meenemen voor gedetineerden
Met uitzondering van het invoeren van kleding en schoeisel conform de invoerprocedure, is het voor bezoekers van de inrichting verboden om goederen voor gedetineerden mee de inrichting in te nemen. Goederen zoals telefoons, sim-kaartjes, USB-sticks (gegevensdragers), geld, medicatie en drugs worden beschouwd als verboden goederen.

Wanneer een bezoeker besluit de huisregels in deze te overtreden en verboden goederen meeneemt bij zijn bezoek, zal er te allen tijde een melding opgemaakt worden. Deze melding kan leiden tot het ontzeggen van bezoek, het weigeren van toegang tot de inrichting en aangifte bij de politie.

Wanneer deze goederen tijdens de toegangscontrole, via visuele waarneming door de medewerkers, via doorlichtings- of detectieapparatuur of door inzet van de drugshond worden aangetroffen, zal dit direct leiden tot het weigeren van toegang tot de inrichting.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar bovenstaand bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Bankrekeninggegevens
IBAN nummer: NL82INGB0705004244
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 214/PI Nieuwegein
Plaats: Den Haag

Onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:

1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321