De Schie vormt samen met locatie Hoogvliet de Penitentiaire Inrichting (PI) Rotterdam.

In 1989 is de locatie De Schie gerealiseerd, naar een ontwerp van Carel Weeber. Opvallend is het kleurige karakter van het gebouw, zowel van buiten als van binnen. De Schie is aangemerkt als ‘Bezield bezit’. De capaciteit bedraagt 286 celplaatsen in verschillende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorgvoorziening (EZV), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) en de Terroristenafdeling (TA).

Contactgegevens

Postadres
PI Rotterdam, locatie De Schie
Postbus 11377
3004 EJ Rotterdam
Tel: 088 07 31100

Bezoekadres
Prof. Jonkersweg 7
3041 JL ROTTERDAM

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde zorgt voor de aanmelding van het bezoek. Bezoek is mogelijk op dinsdag en donderdag.

Ambtelijk bezoek is zonder afspraak mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 11.30 en van 12.30 tot 16.30 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 minuten voor het einde van de bezoektijden. Er kunnen geen spreekruimtes worden gereserveerd. Voor bloktijden van gedetineerden in het gevangenisregime kunt u bellen met het Bureau Veiligheid en Inlichtingen of de Bevolkingsadministratie.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL10INGB0705004376 ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 284/PI Rotterdam onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde. Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code INGBNL2A.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend met gebruik van het aanvraagformulier (minimaal acht weken van te voren) naar PIRotterdam@dji.minjus.nl ter attentie van het Bureau Managementondersteuning.