PI Sittard

De Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft één locatie.

PI Sittard

PI Sittard bestaat uit een Huis van Bewaring, een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), een gevangenis en een afdeling Extra Zorgvoorziening. De totale capaciteit bedraagt 323 plaatsen.

Contactgegevens

Postadres
PI Sittard
Postbus 5002
6130 PA SITTARD
Tel. 088 07 23500
Email: pisittard@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Op de Geer 1
6135 KN SITTARD

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: het is de gedetineerde zelf die zorgt voor de aanmelding van het bezoek.

Bezoektijden zijn gekoppeld aan de afdeling waar de gedetineerde verblijft. Hier kan niet van worden afgeweken.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijke bezoekers kunnen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 11.30 en van 12.30 tot 16.30 uur gedetineerden bezoeken, waarbij rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid, afhankelijk van de afdeling waar de gedetineerde verblijft.

Voor ambtelijk bezoek hoeft geen afspraak te worden gemaakt. In onderstaand document kunt u zien op welke dagen en tijdstippen gedetineerden bezocht kunnen worden.

Terugbelverzoeken advocaten
Advocaten kunnen een terugbelverzoek indienen via: pisittard.terugbelverzoeken.advocatuur@dji.minjus.nl.

Alleen bij aantoonbaar zeer spoedeisende verzoeken kan een telefonisch terugbelverzoek worden gedaan.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Invoer in het weekend dient de gedetineerde aan te vragen. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van voorletters en achternaam, registratienummer en/of afdeling, naar het postadres worden gestuurd: PI Sittard, Postbus 5002, 6130 PA SITTARD.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geldstortingen kunnen bij binnenkomen eenmalig aan de balie (maximaal 225 euro), daarna alleen storting via bank, bankrekeningnummer NL63INGB0705004295, ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 259/ PI Sittard o.v.v. naam en voorletters van gedetineerde en registratienummer.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:
1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.