Let op: Om de verspreiding van het coronavirus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn. PI Ter Apel werkt momenteel hard om het bezoek op korte termijn mogelijk te maken (coronaproof). Zodra deze mogelijkheid er is, zullen wij dit kenbaar maken.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Op dit moment kan een gedetineerde maximaal één uur per week één bezoeker ontvangen. Dit bezoek vindt plaats achter glas. Eén kind van tot en met 4 jaar mag eventueel mee. Kinderen tussen de 5 t/m 15 jaar kunnen op dit moment nog niet op bezoek (dit kan naar verwachting per 1 augustus). Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Ambtelijk bezoek

Bent u ambtelijk bezoek en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u ambtelijk bezoek bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Please note:
To prevent a potential outbreak in our prison, DJI has taken precaution measures. This means that the rules related to visits have been adjusted. PI Ter Apel currently gives its utmost to realise the opportunity to visit (corona proof). As soon as we have this opportunity, we will make an announcement.

Visits by officials
Are you an official visitor and would you like to meet your client in our prison? Please make an appointment first. You can call the general telephone number of our prison, which can be found under “contactgegevens” on this page. Please inform our staff that you are an official and want to reserve a time slot to visit your client.

Family visits
In case an inmate wishes to receive a visit, he is held responsible for the organisation of the appointment. He also needs to inform his visitor accordingly. At this moment each inmate is allowed to have max. one hour per week and one visitor at a time. It is a visit behind glass. One child up to and including 4 years of age is allowed to join. Kids between 5 and 15 years of age are currently not permitted to visit (this is expected to resume August 1st). Kids of 16 years and older are allowed to visit the inmate without adult supervision. Due to coronavirus the guard, before you are allowed to proceed, will perform a verbal health check by asking questions. This access procedure takes time. Please assure your arrival 30 minutes prior to start of visit. Your access will be granted until 15 minutes before closing of visit time.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt kan via het e-mailadres: FrontofficeNN@dji.minjus.nl. In uw verzoek graag dit vermelden: naam, geboortedatum en de inrichting waar uw cliënt verblijft. De medewerkers van de frontoffice verrichten namelijk werkzaamheden voor meerdere inrichtingen.

Het moment waarop uw cliënt kan terugbellen is o.a. afhankelijk van de zogenaamde bloktijden in een penitentiaire inrichting. Zo kan een cliënt niet terugbellen tijdens het dagdeel arbeid. Daarnaast zal uw cliënt over een, voldoende opgewaardeerde, telefoonkaart moeten beschikken en de bereidheid moeten hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Mocht u, via het keuzemenu, geen contact krijgen met een medewerker van de door u gekozen afdeling, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar een medewerker van de Front Office Noord Nederland (FONN). De bedrijfstijden van de FONN zijn: 08.00 uur tot 16.00 uur. Verzoeken gedaan buiten deze tijden worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Toegangsbeleid

Relatiebezoek
Het is niet toegestaan om tassen, kinderwagens en dergelijke mee te nemen. Tassen en dergelijke kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes. U moet uw jas, blazer etc. en hoofddeksel bij de centrale post aan de kapstok achterlaten. Alleen hoofddeksels omwille van godsdienstige redenen mag u dragen. Het aanwezige personeel kan u vragen om uw vest/trui achter te laten.

Vanaf 1 augustus 2019 is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan binnen onze inrichting. Bekijk de infographic gezichtsbedekkende kleding voor meer informatie.

Zorg ervoor dat u gepast gekleed bent als u op bezoek komt. Het aanwezige personeel beoordeelt of u gepast gekleed bent.

Draagt u een elektronische enkelband? Stuur dan minimaal een week voor uw bezoek het document met de beperkingen en voorwaarden van uw enkelband naar bezoekpiterapel@dji.minjus.nl. PI Ter Apel laat u dan weten of uw bezoek door kan gaan.

Ambtelijk bezoek
Het is niet toegestaan een mobiele telefoon mee naar binnen te nemen. Als u een mobiel apparaat (dus geen mobiele telefoon) nodig heeft voor het uitoefenen van uw werk, dan is dat in PI Ter Apel alleen toegestaan in de spreekkamer bij de bezoekzaal. U mag maar 1 mobiel apparaat meenemen. Daar waar het dossier dat vraagt, is maatwerk mogelijk. U kunt dan een verzoek sturen naar algemene.zaken.pi.terapel@dji.minjus.nl.

Algemeen
Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en bestaat de kans dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort heen komt. Mocht dit bij het eerste bezoek gebeuren, dan zult u handmatig gefouilleerd worden en krijgt u een waarschuwing. Dat wil zeggen dat u bij een volgend bezoek andere kleding dient te dragen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt. Wanneer u tijdens het volgende bezoek niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, kan u de toegang worden geweigerd.

Naast de beugel-bh, kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectie-uitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Contactgegevens

Bezoekadres
Ter Apelervenen 10
9561 MC TER APEL

Postadres
PI Ter Apel
Postbus 69
9560 AB TER APEL
T. 088 074 21 00

Bereikbaarheid

Wijziging bushalte
Busmaatschappij QBuzz heeft een wijziging doorgevoerd in het busvervoer richting de PI Ter Apel. Buslijn 273 (tussen AZC/PI Ter Apel en busstation Ter Apel) is komen te vervallen. In plaats hiervan is er een extra bushalte gerealiseerd voor buslijn 73 aan de Nulweg in Ter Apel. Let op: deze halte bevindt zich op ruim een kilometer van de ingang van de penitentiaire inrichting. Houd hier dus rekening mee wanneer u met het openbaar vervoer reist.