DJI - PI Utrecht

De Penitentiaire Inrichting (PI) Utrecht bestaat uit de locatie Nieuwersluis.

Contactgegevens

Postadres
PI Utrecht
Postbus 124

3632 ZT Loenen a/d Vecht

Tel. 088 07 29600

Bezoekadres
Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek is mogelijk in de volgende bloktijden: 09.00 uur tot 11.30 uur en 13.00 uur tot 16.30 uur tijdens kantoordagen. De bloktijden zijn per cliƫnt verschillend.

Er kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur contact opgenomen worden met de afdeling Bevolking om een afspraak te maken. Telefoonnummer afdeling Bevolking Nieuwersluis: 08807 - 29800.

Post

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar bovenstaand bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld overmaken kan via de bank, bankrekeningnummer NL73INGB0705004309, ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 263/ PI Utrecht o.v.v. naam en voorletters van gedetineerde en registratienummer.


Voor internationale overboekingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:

In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of

Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiƫle Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.