PI Veenhuizen locatie Esserheem

De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Esserheem is een gevangenis en heeft één afdeling (48 plekken) die fungeert als ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders). Hier verblijven veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. Door de veelpleger op te sluiten wordt voorkomen dat hij gedurende deze periode nieuwe strafbare feiten pleegt en wordt de maatschappij dus beschermd. Bovendien kan de detentieperiode worden benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.

Contactgegevens

Postadres
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Postbus 39
9330 AA NORG
Tel. 088 07 37050
Bezoekadres
Meidoornlaan 38
9341 AP VEENHUIZEN

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld. De momenten waarop bezoek ingepland kan worden, zijn afhankelijk van het dagprogramma dat de gedetineerde volgt en de afdeling waar betrokkene verblijft.

Ambtelijk bezoek
Voor advocaten en ketenpartners is tijdens werkdagen bezoek mogelijk op afspraak. De bezoeker dient hiervoor zelf een afspraak te maken met de afdeling Gedetineerdenplanning, telefoonnummer 088 07 37225. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Bij het inplannen van de bezoekafspraak wordt rekening gehouden met het dagprogramma van de gedetineerde.

Terugbelverzoek advocaten
Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt kan via het e-mailadres: FrontofficeNN@dji.minjus.nl

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Detentieverklaring

Voor het aanvragen van een detentieverklaring kunt u een e-mail sturen naar FrontofficeNN@dji.minjus.nl