De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Esserheem is een gevangenis en Huis van Bewaring (HvB). Er blijven reguliere gedetineerden, maar er zijn ook drie afdelingen voor bijzondere doelgroepen. Zo zijn er 24 plekken voor langgestraften, 24 plekken voor de vadervleugel en 24 plekken op de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI). Eén afdeling (24 plekken) is ingericht als HvB.

De vadervleugel is ontstaan uit het project Gezinsbenadering (samen met PI Leeuwarden). Op deze afdeling volgen gedetineerden vaders een speciaal programma om de band met hun kinderen zo goed mogelijk te houden. Het doel is de ‘detentieschade’ bij het kind zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden: het kind staat centraal.

Op de afdeling ZBBI verblijven gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten en die al bepaalde vrijheden hebben verdiend. Zo mogen ze overdag buiten de gevangenismuren aan het werk en hebben ze elk weekend verlof om alvast te kunnen wennen en zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.

In het HvB zitten gedetineerden die in voorlopige hechtenis zijn genomen en nog in afwachting zijn van een uitspraak van de rechter in hun strafzaak.

Esserheem heeft een capaciteit van 239 cellen (exclusief meerpersoons cellengebruik).

Contactgegevens

Postadres
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Postbus 39
9330 AA NORG
Tel. 088 07 37050
Bezoekadres
Meidoornlaan 38
9341 AP VEENHUIZEN

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld. De momenten waarop bezoek ingepland kan worden, zijn afhankelijk van het dagprogramma dat de gedetineerde volgt en de afdeling waar betrokkene verblijft.

Ambtelijk bezoek
Voor advocaten en ketenpartners is tijdens werkdagen bezoek mogelijk op afspraak. De bezoeker dient hiervoor zelf een afspraak te maken met de afdeling Gedetineerdenplanning, telefoonnummer 088 07 37225. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Bij het inplannen van de bezoekafspraak wordt rekening gehouden met het dagprogramma van de gedetineerde.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt kan via het e-mailadres: FrontofficeNN@dji.minjus.nl. In uw verzoek graag vermelden naam, geboortedatum en de inrichting waar uw cliënt verblijft. De medewerkers van de FONN verrichten namelijk werkzaamheden voor meerdere inrichtingen.

Het moment waarop uw cliënt kan terugbellen is o.a. afhankelijk van de zogenaamde bloktijden in een penitentiaire inrichting. Zo kan een cliënt niet terugbellen tijdens het dagdeel arbeid. Daarnaast zal uw cliënt over een, voldoende opgewaardeerde, telefoonkaart moeten beschikken en de bereidheid moeten hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Mocht u, via het keuzemenu, geen contact krijgen met een medewerker van de door u gekozen afdeling, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar een medewerker van de FONN.

De bedrijfstijden van de Front Office Noord Nederland zijn: 08.00 uur tot 16.00 uur. Verzoeken gedaan buiten deze tijden worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Detentieverklaring

Voor het aanvragen van een detentieverklaring kunt u een e-mail sturen naar FrontofficeNN@dji.minjus.nl