Contactgegevens

Postadres
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Postbus 39
9330 AA NORG
Tel. 088 07 37050

Bezoekadres
Meidoornlaan 38
9341 AP VEENHUIZEN

Gebouw en geschiedenis

De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Esserheem is een gevangenis en Huis van Bewaring (HvB). Er blijven reguliere gedetineerden, maar er zijn ook drie afdelingen voor bijzondere doelgroepen. Zo zijn er 24 plekken voor langgestraften, 24 plekken voor de vadervleugel en 24 plekken op de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI). Eén afdeling (24 plekken) is ingericht als HvB.

De vadervleugel is ontstaan uit het project Gezinsbenadering (samen met PI Leeuwarden). Op deze afdeling volgen gedetineerden vaders een speciaal programma om de band met hun kinderen zo goed mogelijk te houden. Het doel is de ‘detentieschade’ bij het kind zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden: het kind staat centraal.

Op de afdeling ZBBI verblijven gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten en die al bepaalde vrijheden hebben verdiend. Zo mogen ze overdag buiten de gevangenismuren aan het werk en hebben ze elk weekend verlof om alvast te kunnen wennen en zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.

In het HvB zitten gedetineerden die in voorlopige hechtenis zijn genomen en nog in afwachting zijn van een uitspraak van de rechter in hun strafzaak.

Esserheem heeft een capaciteit van 239 cellen (exclusief meerpersoons cellengebruik).