De locatie Norgerhaven vormt samen met Esserheem de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Norgerhaven is een gevangenis en heeft drie afdelingen (72 plekken) die fungeren als ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders). Hier verblijven veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. Door de veelpleger op te sluiten wordt voorkomen dat hij gedurende deze periode nieuwe strafbare feiten pleegt en wordt de maatschappij dus beschermd. Bovendien kan de detentieperiode worden benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.

Ook is er een Extra Zorg Voorziening (24 plekken) voor gedetineerden die minder geschikt zijn voor plaatsing op een reguliere afdeling. De overige plekken zijn gevuld met reguliere gedetineerden.

Norgerhaven heeft een capaciteit van 242 plekken (exclusief meerpersoons cellengebruik).

Contactgegevens

Postadres
PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Postbus 13
9330 AA NORG
tel. 088 07 36800
Bezoekadres
Oude Asserstraat 20
9341 BC Veenhuizen

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld. De momenten waarop bezoek ingepland kan worden, zijn afhankelijk van het dagprogramma dat de gedetineerde volgt en de afdeling waar betrokkene verblijft.

Ambtelijk bezoek
Voor advocaten en ketenpartners is tijdens werkdagen bezoek mogelijk op afspraak. De bezoeker dient hiervoor zelf een afspraak te maken met de afdeling Gedetineerdenplanning, telefoonnummer 088 07 37006. Dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Bij het inplannen van de bezoekafspraak wordt rekening gehouden met het dagprogramma van de gedetineerde.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt kan via het e-mailadres: FrontofficeNN@dji.minjus.nl. In uw verzoek graag vermelden naam, geboortedatum en de inrichting waar uw cliënt verblijft. De medewerkers van de FONN verrichten namelijk werkzaamheden voor meerdere inrichtingen.

Het moment waarop uw cliënt kan terugbellen is o.a. afhankelijk van de zogenaamde bloktijden in een penitentiaire inrichting. Zo kan een cliënt niet terugbellen tijdens het dagdeel arbeid. Daarnaast zal uw cliënt over een, voldoende opgewaardeerde, telefoonkaart moeten beschikken en de bereidheid moeten hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Mocht u, via het keuzemenu, geen contact krijgen met een medewerker van de door u gekozen afdeling, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar een medewerker van de FONN.

De bedrijfstijden van de Front Office Noord Nederland zijn: 08.00 uur tot 16.00 uur. Verzoeken gedaan buiten deze tijden worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Detentieverklaring

Voor het aanvragen van een detentieverklaring kunt u een e-mail sturen naar
FrontofficeNN@dji.minjus.nl